Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból - külföldi parlamentek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2019-ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal a külföldi parlamentekkel foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.


Learning the Commons Knowledge

Paul Flynn: How to Be an MP: Learning the Commons Knowledge. London, Biteback Publishing, 2012. 272 p.

Paul Flynn több mint három évtizeden keresztül, egészen tavaly bekövetkezett haláláig volt a brit alsóház tagja. 1996-ban a The Spectator c. hetilap az év hivatalt nem vállaló képviselőjévé (ún. backbencher) választotta. Az egyik első honatya volt, aki az internetet felhasználva kommunikált választóival. Többek között a Brit Számítógépes Társaság is a legjobb képviselői honlapnak választotta Flynn weboldalát. Tízévnyi képviselőség után, 1997-ben könyvet írt a backbencher, a „mezei képviselő” lét mindennapjairól. Másfél évtizeddel később, 2012-ben megjelent a mű frissített, átdolgozott kiadása. John Bercow, az alsóház 2009 és 2019 közötti elnöke írt hozzá előszót. A 2010 és 2015 közötti parlamenti ciklusban az alsóház könyvtárának képviselők által legtöbbet keresett könyve volt a How to Be an MP.

A kötet a „képviselők tízparancsolatával” kezdődik, köztük olyan tanácsokkal, mint: keress új megoldásokat és kérdőjelezd meg a közkeletű bölcsességeket, a bátorság előbbre való a népszerűségnél, humoros, színes beszéddel tégy érthetővé bonyolult kérdéseket, ne foglalkozz a fent lévők és a média véleményével, hanem keresd a kapcsolatot azokkal, akiknek nincs hangjuk.

A könyv részletekbe menően foglalkozik olyan kérdésekkel, mint: hogyan tegyünk fel parlamenti kérdéseket szóban és írásban, hogyan legyünk sikeresek a parlamenti bizottságokban, hogy osszuk be az időnket, hogy használjuk a parlamenti könyvtárat, hogyan blogoljunk és tweet-eljünk, hogy öltözködjünk, és hogy kezeljük a médiát. Flynn még arra is kitér, hogy mi a képviselő lemondásának legjobb módja. A kötet utolsó fejezetében pedig javaslatokat fogalmaz meg a választók politikába vetett bizalmának helyreállítására.


Parlamentarische Opposition

David Kuhn: Der Verfassungsgrundsatz effektiver parlamentarischer Opposition. Tübingen, Mohr Siebeck, 2019. XXVI, [1], 348 p. (Beiträge zum Organisationsverfassungsrecht 2.)

„Eine Demokratie ohne Opposition ist kaum vorstellbar.” (David Kuhn)

David Kuhn német jogász könyve a parlamenti ellenzék szerepét elemzi a német Bundestagban: tézise szerint a hatékonyan működő ellenzék létezése egy alkotmányos alapelv, amely betartását a német alkotmány biztosítja.

A parlamenti ellenzék léte és működése minden demokratikus rendszer alapvető ismérve. Jóllehet természetesen nincs ez másképp Németországban sem, a német jogtudományban mégis vannak viták az ellenzéki szereplők speciális státuszának ismérveit és hátterét illetően. David Kuhn könyvében a témát alaposan körbejárva amellett teszi le a voksát, hogy a parlamenti ellenzéknek nem csupán a léte, de a hatékony működésének feltételei is alapvető elvként vannak biztosítva a német alaptörvény által. A kötet négy nagy – például „Az ellenzék mint fogalom” vagy „A hatékonyan működő parlamenti ellenzék normatív alapjai” –, illetve számos alfejezetből áll, mindezeken túl pedig egy részletes fogalomtárat, név- és tárgymutatót, továbbá egy alapos bibliográfiát is tartalmaz.

A Mohr Siebeck Kiadó gondozásában megjelent mű az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Parliamentary researcher

Robert Dale: How to be a parliamentary researcher. London, Biteback Publishing, 2015. XXI, 260 p.

„(…) parliamentary researchers do the dirty work behind the scenes, allowing their bosses to focus on their main job – performing.” (Robert Dale)

Robert Dale könyve a „parliamentary researcher” elnevezésű pozícióban dolgozók sűrű mindennapjait mutatja be, egyben pedig egyfajta használati útmutatóként is szolgál: tizenkét tematikus fejezetben ad hasznos tanácsokat azoknak, akik a brit parlamenti képviselők munkatársaiként kívánnak dolgozni.

A szerző maga is három évig, 2012-2015 között dolgozott a fent említet munkakörben – amelyet magyar terminológiával élve képviselői munkatársnak mondanánk – az Egyesült Királyság parlamentjében, mégpedig Andy Sawford Munkáspárti képviselő mellett. A képviselői munkatársak feladatai Londonban is meglehetősen sokrétűek: többek között beszédeket írnak, sajtóközleményeket fogalmaznak meg, rendezvényeket szerveznek, kapcsolatot tartanak az adott képviselő választókerületéből hozzá fordulókkal, továbbá kezelik a képviselő közösségi médiás felületeit. A brit parlamentarizmus több évszázados múltjához viszonyítva viszonylag új keletű jelenség a képviselői munkatársak alkalmazása: 1969 óta van erre mód, ezt megelőzően a törvényhozóknak nem volt stábjuk. Napjainkban azonban közel 3000 ember segíti a honatyák mindennapi munkáját Londonban, a parlament falai között.

A How to Be a Parliamentary Researcher című könyv az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


New House of Commons 2017

The politicos guide to the new House of Commons 2017: profiles of the new MPs and analysis of the 2017 general election results. London, Biteback Publishing, 2017. X, 515 p.

A Tim Carr, Iain Dale és Robert Waller által szerkesztett kötet a 2017-es, előrehozott brit választások lefolyását és eredményeit elemzi, illetve az annak révén felálló House of Commons (alsóház) új tagjait mutatja be.

Mint az közismert, 2017-ben az akkori brit miniszterelnök, Theresa May kezdeményezésére előrehozott választást tartottak az Egyesült Királyságban. A közvéleménykutatások szerint egy előrehozott választás esetén az addiginál is nagyobb többségre számíthatott a Konzervatív Párt, amellyel stabilabbá válhatott volna a kormány pozíciója a Brexittel kapcsolatos tárgyalásokkal és szavazásokkal kapcsolatban (is). Ezeket az elképzeléseket végül egyértelműen megcáfolta a valóság: az előrehozott választás eredményeképpen a Munkáspárt megnövelte képviselőinek számát, az addig is kormányzó Konzervatív Párt elveszítette többségét és végül csak egy északír unionista párt, a DUP (Democratic Unionist Party) segítségével tudott újra kormányt alakítani.

A könyvben található tanulmányok az előrehozott választás különböző aspektusait – például a média szerepe vagy skót politikai helyzetkép – fejtik ki, továbbá részletesen, almanach-szerűen bemutatják az új, először mandátumot szerző parlamenti képviselőket („The Class of 2017”).

A Biteback Publishing gondozásában megjelent kötet az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Impeachment

Charles Lund Black: Impeachment: a handbook. New Haven; London, Yale University Press, 2018. xiii, [3], 165 p.

Charles L. Black, Jr., a Yale Egyetem néhai professzorának könyve eredetileg 1974-ben jelent meg a Watergate-botrány idején, és hamar a kor egyik legfontosabb útmutatója lett Richard Nixon, amerikai elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárással (impeachment) kapcsolatban.

2018 szeptemberében a Yale University Press újra megjelentette Black professzor művét, kiegészítve Philip Bobbitt jogtudós új előszavával, illetve közel nyolcvan oldalas elemzésével. Az utóbbi rész a jelenleg hivatalban lévő elnök, Donald J. Trump ellen indított alkotmányos vádemelési eljárással kapcsolatos kérdéseket feszeget. Bobbitt többek között arra keresi a választ, hogy a 2016-os elnökválasztás során a Republikánus Párt beszélt-e orosz diplomatákkal, ami felveti az amerikai választásokba való külföldi beavatkozás lehetőségét, és hogy ez az ügy hasonlítható-e ahhoz, mint amikor Nixon elnök kampánya során felvette a kapcsolatot dél-vietnami diplomatákkal 1968-ban? Több olyam témát is érint, amelyekkel Charles L. Black nem foglalkozott. Például az amerikai alkotmány 25. módosítása és az impeachment viszonya, vagy az alkotmány azon záradéka, amely szerint a hivatalban lévő vezetők nem fogadhatnak el külföldi országokból pénzt, amely a vádemelés lehetséges alapjaként szolgálhat.

Az Impeachment: a Handbook című kötet az Országgyűlési Könyvtár nagy olvasótermében, a Külföldi Parlamenti Gyűjtemény kézikönyvtárában található meg.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT