Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ízelítő külföldi könyvújdonságainkból – nemzetközi szervezetek

Az Országgyűlési Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyez a főgyűjtőköri tudományterületekkel (jogtudomány, politikatudomány, történelem), a nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU), valamint a külföldi parlamentek működésével kapcsolatos friss külföldi szakirodalom minél szélesebb körű beszerzésére.

Rovatunkban szeretnénk az olvasók, a kutatók figyelmébe ajánlani a 2019-ben beszerzett külföldi könyveink közül néhány olyat, amelyek minden bizonnyal számot tarthatnak az e tudományterületekkel foglalkozók érdeklődésére. Ezúttal a nemzetközi szervezetekkel foglalkozó köteteink közül ismerhetnek meg néhányat. A könyvek bibliográfiai adatait a borítóképre kattintva tekinthetik meg.


Child rights

Marit Skivenes, Karl Harald Søvig (eds.): Child rights and international discrimination law: implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. New York, Routledge, 2019. xiv, [1], 214 p. (Routledge research in international law)

Az államok jelenleg fontos döntés előtt állnak abban a kérdésben, hogy a gyermeki jogokat hogyan tarthatják tiszteletben, hogyan védhetik meg. A gyermekeket megillető jogok gyakran okoznak feszültséget, és jelentenek kihívást a család és az állam közötti hagyományos kapcsolatrendszerben. A gyermekjogi konvenciót 1989-ben egyhangúlag fogadta el az ENSZ Közgyűlése, és 1990-ben lépett életbe. A kötet a második cikkely összehasonlító és kritikai elemzéseit gyűjtötte össze. Ez a jogszabály arra kötelezi az államokat, hogy a gyermeket érintő valamennyi cselekedetük, eljárásuk során biztosítsák a gyermek mindenek felett álló érdekét valamint, hogy biztosítsák és szabályozzák a gyermekvédelem rendszerét. Hogy megvizsgálhassuk, hogyan is lépett életbe a második cikkely, alapvető fontosságú megértenünk azokat a kötelezettségeteket, amelyeket a konvenció előír.

A tanulmánykötet nyitó fejezetei felfedik előttünk ezeket a kötelezettségeket a jogszabály-alkotás történetétől kezdve az alapfilozófián keresztül az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának kifejtésein át egészen a jogalkalmazó bíróságok munkájáig. A könyv leás egészen a fogalmi és elvont mélységekig, a kötelezettségek alapjaiig, és magyarázatot próbál adni a jogok kontra jólét vitára, ami mindig is kihívást jelentett a gyermekek jogainak érvényesítése terén. A további tanulmányok rávilágítanak a gyermekeket érintő diszkriminációs problémákra: a fejlődő országokban élő lánygyermekek higiéniás problémáitól kezdve a családon belüli gyermekbántalmazáson keresztül a bevándorlók gyermekeit ért hátrányos megkülönböztetésekig.

A kötet alkotói a gyermeki jogok védelmével foglalkozó vezető tudományos szakemberek, a világ számos országából és számos jogrendszeréből, beleértve a common law, a polgári és a vegyes hagyományú jogrendszereket is. A műben nemcsak a jogtudomány, de a pszichológia, a politikatudomány, a gyermekkorkutatás, a szociális munka és az antropológia szakkérdéseivel is találkozhatunk. A kötet erős témákat boncolgat komoly tudományos szinten, komplex jegyzetapparátussal, megjegyzésekkel és mutatóval.


International organisations

Susan Park: International organisations and global problems: theories and explanations. Cambridge, Cambridge University Press, 2018. 324 p.

A nemzetközi szervezeteket általában alapvetőnek tartjuk a globális problémák megoldásában. De mennyire hatékonyak valójában? Konfliktusok, háborúk, emberi jogok, egészségügyi problémák, pénzügyi irányítás, nemzetközi kereskedelem, regionalizáció, fejlődés és környezetvédelem mind-mind olyan kérdések, amelyek megoldására nemzetközi szervezeteket hoztak létre. A kötet a fenti nyolc kulcsfontosságú területet tekinti át, és ezeken keresztül elemzi a nemzetközi szervezetek problémamegoldási képességeit a világpolitikában. A nemzetközi kapcsolatok elméletéről szóló bevezető után egyesíti a legjobb és legfrissebb tudományos kutatásokat, majd ezeket nemzetközi példákon keresztül mutatja be, hogy válaszoljon a kérdésre: Vajon a nemzetközi szervezetek segítenek, vagy akadályoznak-e bennünket? A tankönyv nélkülözhetetlen forrás lehet a globális kormányzásról, nemzetközi szervezetekről és nemzetközi kapcsolatok tanulmányozásáról szóló kurzusokon. A kötet minden tárgyalt témában tartalmaz egy, a további kutatásokhoz, mélyebb elemzésekhez szükséges könyvajánló listát csakúgy, mint a legújabb kutatási eredményeket felvonultató szakirodalmi bibliográfiát.

A kötet 2020. május végéig a koronavírus járványra tekintettel, teljes szöveggel elérhető a kiadó honlapján: https://www.cambridge.org/core/books/international-organisations-and-global-problems/81B8B6916874C134415EA4153AA33D52#


Diplomatie française

Maurice Vaisse (ed.): Diplomatie française: outils et acteurs depuis 1980. Paris, Odile Jacob, 2018. 494 p.

A könyv szerkesztője a 78 éves francia professzor emeritus, aki a nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika jelentős szaktekintélye. A Journal of Intelligence and Terrorism Studies szerkesztőbizottságának tagja, emellett számos biztonságpolitikai szakfolyóirat munkatársa is volt. Legújabb kötetében az 1980 óta eltelt időszak külpolitikai kérdéseiről írt tanulmányokat szerkesztette egybe. Hogyan tudott a francia diplomácia alkalmazkodni az új szabályokhoz, amelyeket az utóbbi néhány évtized nemzetközi jogi történései eredményeztek? A négy nagy fejezetből, és azon belül számos rövidebb alfejezetből álló tanulmánykötet végigveszi az utóbbi négy évtized francia külügyi igazgatásának, a diplomácia intézményrendszerének, a nagykövetségeknek, konzulátusoknak a munkáját, a francia szakemberek ENSZ és az Európai Unió intézményeiben betöltött szerepét. A kötet egy több mint 30 oldalas függeléket is tartalmaz, amely kronologikus sorrendben listázza a francia külügyi politikában részt vevő politikusokat, szakembereket. A mű imponálóan gazdag bibliográfiai jegyzékkel is rendelkezik. A francia külpolitikával és diplomáciával foglalkozók számára fontos alapmű.


UN budgeting and bureaucracy

Ronny Patz – Klaus H. Goetz: Managing money and the discord in the UN: budgeting and bureaucracy. Oxford, Oxford University Press, 2019. XVII, 244 p. (Transformations in Governance)

Hogyan állítják össze az ENSZ-családba tartozó nemzetközi szervezetek az éves költségvetésüket? Milyen szerepet játszanak a tagállamok a nemzetközi szervezetek hivatali szervezetében a költségvetés megalkotásának folyamatában? A költségvetéssel kapcsolatos kérdések alapos vizsgálatával mit tudhatunk meg a nemzetközi szervezetek rendszerének változó természetéről?

Az Oxford University Press gondozásában megjelent kötetben megtaláljuk a válaszokat ezekre a kérdésekre az ENSZ költségvetési rendszerének részletes vizsgálatán keresztül. Az elemzés mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból vizsgálja az ENSZ-családba tartozó 22 nemzetközi szervezetet, és részletes esettanulmányokat olvashatunk az ENSZ-ről, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről (ILO), az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéről (UNESCO) és az Egészségügyi Világszervezetről (WHO). A megállapítások bizonyítják a három kulcsfontosságú szervezeti eredmény – a proceduralizáció, a rutinizáció és a költségvetési szegmentáció – fontosságát, mivel a nemzetközi szervezetek jellemzően mind küzdenek a prioritások körüli összeférhetetlenség kezelésével, amely a tagállamok és a szervezetek vezetői közötti konstellációk eredményeként jött létre. Ellentétben azzal az általános véleménnyel, amely a nemzetközi szervezetek hivatali apparátusát patológiás szervezeteknek tartja, az alapvető költségvetési eljárási formák többnyire sikeresen fennmaradtak.

Habár a vezetői konstellációk az önkéntes hozzájárulások és a nem állami támogatók számának növekedésével párhuzamosan egyre bonyolultabbá válnak, a költségvetési szegmentáció előnyei egyes esetekben akár új nemzetközi szervezetek létrehozásához is vezethetnek.

A kötet a „Transformations in Governance” című sorozatban jelent meg, amely az Oxford University Press egyik legfontosabb tudományos könyvsorozata.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT