Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A „revíziós” gyűjtemények

Az 1920-as években Magyarország politikai és kulturális életét teljességgel átható revíziós hangulat a törvényhozás könyvtárát is elérte. Az intézménynek saját eszközeivel kellett támogatnia a revíziós politikai célokat és az ezzel kapcsolatos propagandatevékenységet.

Revíziós képeslap

Korabeli revíziós képeslap

Pekár Gyula, a könyvtári albizottság elnöke 1928-ban azt javasolta, hogy „a világháborúra, a háborús felelősségre és megcsonkíttatásunk történetére vonatkozó teljes irodalom mielőbb beszereztessék.” Úgy vélte, a trianoni békeszerződés alapja az a nézet volt, hogy Magyarország volt a világháború egyik fő előidézője, és ha sikerül alaposan bizonyítani ennek ellenkezőjét, a szerződés megkérdőjelezhetővé válik. Emiatt tűzte ki célul, hogy a törvényhozás könyvtárában „az idevonatkozó egész irodalom a röpiratoktól az ún. standard munkákig együtt legyen.”

Az 1929/30-as költségvetési évben a képviselők 5.000 pengőt biztosítottak erre a célra. Az összegből a már meglévő, háborús felelősséggel kapcsolatos irodalmat további könyvekkel és röpiratokkal egészítették ki, valamint a képviselők számára elkészítették a gyűjtemény áttekinthető katalógusát. A gazdasági világválság közepette azonban a revíziós irodalomra évente szánt forrás hamar kevesebb, mint felére apadt.

1932-ben Pekár Gyula indítványozta, hogy a könyvtár időről időre készítsen összefoglalókat a trianoni döntéssel kapcsolatos, idegen nyelven megjelent írásokról a csak magyarul értő képviselők számára. Nagy Miklós akkori könyvtárigazgató szavaival a feladat az volt, hogy „az utolsó hat év alatt könyvekben, röpiratokban, folyóiratokban és napilapokban megjelent magyarbarát közlemények állíttassanak össze.” A munka a Külügyi Társasággal és a Revíziós Ligával együttműködésben kezdődött el. A könyvtári bizottság megvalósítási terve szerint emellett szükséges volt összegyűjteni Tisza István hivatalos nyilatkozatait, háborús iratokat és okmányokat, valamint a Tisza-hagyaték vonatkozó részeit. Az elképzeléseket azonban a továbbra is fennálló pénzügyi nehézségek miatt nem sikerült maradéktalanul megvalósítani.

Pekár Gyula

Pekár Gyula. A kép forrása: Digitális Képarchívum

1935-ben a könyvtári bizottság elfogadta Pekár Gyula javaslatát arról, hogy a könnyebb kutathatóság érdekében „a trianoni békeparancsra vonatkozó anyag értékesebb darabjai a könyvtár termében külön kezeltessenek.”

A megelőző években zajló gyűjtésnek volt köszönhető, hogy 1938. októberében, a Felvidék visszacsatolásáról folyó magyar-csehszlovák tárgyalások idején a könyvtár egyetlen délután alatt 34 gépelt oldalnyi releváns könyvcímet tudott a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátani.

A második világháború végével a 30-as évek gyűjtései során létrejött kisebb „revíziós” gyűjtemények külön kezelése megszűnt, de a könyvtárban a mai napig bőséggel megtalálható a téma irodalma.

Laczkó Bence

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT