Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Duna mente népének ártéri gazdálkodása

A könyv szerzője, Andrásfalvy Bertalan akadémikus, a néprajztudomány doktora, 1990-ben az MDF országgyűlési képviselője, majd 1993-ig közoktatási és művelődési miniszter. Évtizedek óta kutatja a vízrendezések előtti, hagyományos gazdálkodási formákat.


Eredményeit először a hetvenes években publikálta, ez a bővített, új kiadás nem is jelenhetett volna meg alkalmasabb időben, mint most, amikor az intenzív környezet-átalakítás és a túlfogyasztás káros következményei világszerte érezhetőek: környezetszennyezés, éghajlatváltozás, elsivatagosodás formájában.

Az erdőírtások és folyószabályozások ugyan sok szántóföldhöz jutattak bennünket, de a régen bevált, sokoldalú és kiegyensúlyozott erőforrás-használatot felváltotta a nagyüzemi, haszonelvű tájgazdálkodás.

Pedig büszkének kéne lennünk gazdálkodásunk ősi, fenntartható létformát jelentő hagyományaira, a tájjal szimbiózisban élő emberre. A szerző a múlt példájával a jelenhez szól egy élhető jövő érdekében.

A könyv megjelenése nagyon esztétikus, térképek, képmellékletek és jegyzetapparátus segíti a témában elmélyülni szándékozó olvasókat.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: 901.196

dunamente

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT