Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A hatalom anatómiája

Hiánypótló művet vehet kezébe az olvasó, hiszen magyarul eddig még nem jelent meg a hatalom természetrajzát ilyen átfogóan, tisztán feltérképező és egyben izgalmas mű.

A szerző közvetlen közelről tapasztalhatta meg - szociálpszichológiai érzékenységgel - a Miniszterelnöki Hivatal közpolitikai igazgatójaként a politika hatását az emberre, avagy az ember hatását a politikára.

A szerző történeti, antropológiai, filozófiai áttekintést ad az ember "rend" utáni vágyáról, belső igényéről a köz-életre, a közéletben való tevékeny részvételre, a hatalom megértésére és átlátására. Persze ez a "rend korántsem magától értetődő jellemzője a társadalmi létnek. A rend sosem végleges állapot… minduntalan felfeslik."

A politikus "én", a politikus személyisége hogyan határozhatja meg, meghatározhatja-e a politikai hatalmat, a politikai hatalom biztosíthatja-e és fenntarthatja-e a "rend"-et? Milyen eszközei lehetnek és vannak a politikusnak a hatalom megtartására, akár a végletekig, a "rend"-kívüli állapot elrendeléséig?

A könyvet elolvasva az ember talán önmagát is jobban el tudja helyezni a rend és a káosz határán, immár a politika anatómiájának ismeretében.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK V/5054

hatalom

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT