Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény története

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtár egyik legrégibb, 1962-ben megnyílt különgyűjteménye. Anyagai 1878 óta, nemzetközi cserében érkeztek az Országgyűlési Könyvtárba.

Az államok közti cserekapcsolatok az 1886-os brüsszeli nemzetközi egyezmények – a „hivatalos valamint a tudományos és irodalmi kiadványok nemzetközi kicserélése végett kötött egyezmény”, továbbá „a hivatalos lap, valamint a parlamenti nyomtatványok közvetlen kicserélésének biztosítása végett kötött egyezmény" – megkötése után terjedtek el. A cserélendő kiadványok körébe tartoztak a közigazgatási és parlamenti hivatalos kiadványok, okmányok, parlamenti évkönyvek, a kormányrendeletre és -költségen készült kiadványok, a hivatalos lapok.

Magyarország csak 1923-ban csatlakozott az egyezményhez, de ez nem azt jelentette, hogy ne létesített volna már ezt megelőzően kapcsolatokat annak érdekében, hogy gyűjthesse a külföldi parlamenti dokumentumokat. 1878-ban csereviszonyt hoztak létre a belga, német, osztrák, porosz, svéd, olasz, norvég, dán, francia és a horvát parlamenttel, 1881-ben az angol alsóházzal, 1884-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokkal.

Külföldi Parlamenti Gyűjtemény

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény angol parlamenti, valamint amerikai kongresszusi és szenátusi dokumentumokat tartalmazó része az olvasóterem 2014-es átalakítása előtt

Így az Országgyűlési Könyvtár a 19. század utolsó harmadától kezdődően, jelentős történeti anyagot gyűjtött össze sok európai és néhány tengerentúli ország, köztük Nagy-Britannia, Németország és a német tartományi parlamentek, Franciaország, Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok parlamenti dokumentumaiból (naplók, irományok, egyes országoknál bizottsági anyagok, jegyzőkönyvek, illetve költségvetéssel és zárszámadással foglalkozó anyagok). 1878-tól 1945-ig a külföldi parlamenti kiadványok a kiépített kapcsolatok révén folyamatosan érkeztek, a gyűjtemény fokozatos gyarapodása biztosított volt. Nagysága a II. világháború végén elérte a 30 ezres kötetszámot. A nyomtatott köteteket az 1980-as évektől több országban felváltották a mikrofilmlapok és a CD-k, valamint napjainkban az online elérhető formák, mivel a nemzeti parlamentek egyre bővebb terjedelemben tették hozzáférhetővé az interneten teljes szövegű dokumentumaikat. Ennek eredményeképpen a nyomtatott példányok cseréje fokozatosan megszűnt.

Jelenleg a fentebb említett öt országnak az iromány- és napló-anyaga megközelítő teljességgel érhető el a gyűjteményben. Továbbá, a Külföldi Parlamenti Gyűjteményben megtalálhatóak egyes környező országok történeti anyagai is, így a Horvát-Szlavón, illetve a Dalmát Sabor irományai, naplói és mutatói, továbbá Szerbia (1899-1938 közötti időszak töredékesen) és Bosznia-Hercegovina (1900-1918) parlamenti iratainak egy része.

A gyűjtemény szerves részét képezi egy kézikönyvtár, amely az egyes külföldi parlamentekről szóló műveket tartalmazza. Kiemelendő egy francia, illetve egy brit könyvsorozat, melyek az adott országok parlamentarizmusának történetével foglalkoznak. Az angol sorozat címe Cobbett's Parliamentary History of England, amely 1066-tól 1803-ig foglalja össze az angol, illetve brit parlamentarizmus történetét, a francia kiadványsorozat Archives parlementaires címen jelent meg és az 1787-től 1881-ig tartó időszak politikatörténetét mutatja be.


Zágoni-Bogsch Gergely

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT