Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény, az Országgyűlési Könyvtár 1962-ben létrehozott különgyűjteménye, melynek dokumentumait a képviselőház már 1894-től tervszerűen gyűjtötte. A parlamenti dokumentumok gyűjtése, őrzése és szolgáltatása mindig is kiemelt feladata volt a könyvtárnak. Az országgyűlés dokumentumok időrendben rendezve, a muzeális korú anyagok kivételével szabadpolcon és szaktájékoztatás lehetőségével várja az érdeklődőket. A kutatómunkát megkönnyíti a gondos válogatással összeállított, országgyűlés-történeti köteteket és az országgyűlés által kiadott módszertani füzeteket, statisztikai összeállításokat is tartalmazó kézikönyvtár (ún. MPGY KK) is. Az országgyűlési dokumentumok mellett fellelhető itt többek között Mikszáth Kálmán leírása, anekdotái a képviselőház munkájáról, valamint az Országházról készített fényképalbumok, művészettörténeti kötetek is.

A gyűjtemény az 1580-tól 1790-ig terjedő időszakból főként kéziratos országgyűlési forrásanyagokat tartalmaz. Különösen becses kincs az ónodi országgyűlés articulusait tartalmazó dokumentum, amelyet 1707-ben, magyar nyelven nyomtattak. Fontos része a gyűjteménynek Gyurikovits György (1783–1849) pozsonyi táblabíró, országgyűlési küldött hagyatéka, az ún. Gyurikovits-gyűjtemény. Ebben főként kézírásos XVII–XVIII. századi acták és diáriumok találhatók. Jelentős a XIX. század első felének anyaga, különösen híresek a kézzel másolt pozsonyi országgyűlési tudósítások. 1790-től már nyomtatottan is megjelent a karok és rendek üléseinek jegyzőkönyve és iratanyaga, 1839-től pedig a főrendi naplók és irományok is napvilágot láttak. Az 1848–1849. évi, ún. népképviseleti országgyűlés nyomtatott dokumentumait is sűrűn keresik.

A könyvtár 1861-től folyamatosan gyűjtötte az országgyűlés mindkét háza által ekkor már hivatalosan, szó szerinti lejegyzésben kiadott parlamenti dokumentumokat. A képviselőház is főrendiházi (később felsőházi) naplókon, irományköteteken kívül mutatók, országgyűlési almanachok, házszabályok, ügyrendek, név- és lakjegyzékek, bizottsági tagságok jegyzékei mellett az állami költségvetések, zárszámadások is megtalálhatók. Néhány éve kibővült az állomány a szocialista időszak részletes költségvetés köteteivel, valamint bizottsági jegyzőkönyveivel is.

Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény jelenlegi olvasóterme

1990-től a plenáris ülések jegyzőkönyvein, a beterjesztett irományokon kívül a gyűjtemény fontos részét képezik a bizottsági ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is. E két utóbbi műfaj állományát a kollégák 1990 és 2006 között T. Ház! nevű adatbázisba tárták fel, így például a bizottsági jegyzőkönyvek napirendi pontjainak számítógépes rögzítésével könnyen visszakereshetők az országgyűlés bizottságaiban elhangzottak.

Majdnem két évtizede kezdődött az országgyűlési anyagok digitalizálása a könyvtárban. Először a történeti almanach-, és házszabályköteteket oldalanként, kép formában tették fel a honlapra. Ezt követően 2008–2009-ben az 1861 és 1990 közötti országgyűlési naplókat és irományokat – mintegy 600.000 oldalt – már teljes szöveggel, kereshetően, ingyenesen, bárhonnan elérhető adatbázisban használhatta a széles olvasóközönség. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT1) elnevezésű projekt keretében még több országgyűlési dokumentum vált elérhetővé. Teljes szöveggel kereshetők lettek az almanachok, a házszabályok, ügyrendek, és az állami költségvetés kötetei. Online módon is hozzáférhetővé lett az országgyűléssel foglalkozó történeti szakirodalom jelentős része. A projekt második részében, (DTT2) az 1790 és 1849 közötti muzeális jegyzőkönyv és iromány, az Erdélyi Országgyűlés anyaga, valamint 1990-től az országgyűlési irományok és a bizottsági jegyzőkönyvek online elérhetőségét oldották meg. Folyamatosan bővítik a könyvtár honlapján az elektronikus tartalomszolgáltatást, a könyvtár digitalizált országgyűlési állománya pedig a nemzeti közgyűjtemények közös honlapján, a Hungaricana-n is hozzáférhető.

Villám Judit

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT