Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjteményt 1958-ban, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 40. évfordulója alkalmából hozták létre. A gyűjtemény megszületésének hátterében Vértes György, könyvtárunk egykori igazgatójának alakja sejlik fel, aki az 1956-os forradalmat követő években számos újítást kezdeményezett az intézményben, melyek egyik fontos eleme volt az egyes különgyűjtemények létrehozása.

Nem volt véletlen, hogy épp a fentebb említett évfordulóra időzítették az új gyűjtemény megnyitását. Néhány évvel az 1956-os forradalom után jártunk, és az állampárt a Kommunisták Magyarországi Pártja emlékének ápolásával egy pozitívabbnak tűnő előképet keresett magának, ezzel is eltávolítva magát a negatív asszociációkkal terhelt közelmúlttól, azaz a Rákosi-korszaktól és a Magyar Dolgozók Pártjától.

A gyűjtőkörbe kizárólag azokat a kiadványokat sorolták, amelyek a Tanácsköztársaság fennhatósága alatt álló területeken, annak fennállása idején jelentek meg, így az állományt korabeli könyvek, röplapok, plakátok, több száz különféle periodika, illetve brosúra, a Tanácsköztársaság idején megjelent törvények, a Forradalmi Kormányzótanács és a népbiztosok rendeletei alkották. A gyarapítás e fő szabálya alól csak az úgynevezett első kommunista kiadványok – hivatalos pártkiadványként a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és a Tanácsköztársaság kikiáltása között megjelent művek – jelentettek kivételt.

A különgyűjtemény állományát három forrásból állították össze. A könyvtár állományába 1919-ben bekerült, fentebb említett anyagok szolgáltak a gyűjtemény alapjaként, melyeket a Horthy-korszakban „Zárt anyag”, „Szigorúan bizalmas” vagy „Nem kölcsönözhető” megjelöléssel ellátva 14 kötetbe kötve, elkülönítve tároltak. A feltáró munka során e köteteket szétbontották, külön-külön állományba vették, majd feldolgozták. Ezek mellett jelentős mennyiségű korabeli anyagot – könyveke, brosúrákat, röpiratokat, röplapokat, plakátokat – találtak a könyvtár raktáraiban, amelyeket T jelzettel ellátva integráltak a különgyűjtemény állományába. Végül, teljességre nem törekedve, feltérképezték a más közgyűjteményekben megtalálható, a különgyűjtemény profiljába illő anyagokat. Utóbbiakról eredeti nagyságú fotómásolatot vagy mikrofilmes felvételt készítettek, illetve a másolatban nem beszerezhető dokumentumok adatait felvették a különgyűjtemény katalóguskötetébe.

Tanácsköztársaság Különgyűjtemény

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény egykori kutatóterme

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény a könyvtár kutatószobájában nyílt meg 1958. november 20-án, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 40. évfordulóján ünnepélyes keretek között, a politikai, illetve a kulturális élet egyes vezetőinek – többek között Münnich Ferenc miniszterelnök, Rónai Sándor, az Országgyűlés elnöke, illetve Mód Aladár, a TIT elnöke – jelenléte mellett.

A gyűjtemény látogatottsága az 1980-as évektől egyre csökkenő tendenciát mutatott, végül 1992-ben döntöttek különgyűjteményi jellegének megszüntetéséről, anyagai pedig ezt követően visszakerültek a könyvtár raktárába.


Zágoni-Bogsch Gergely

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT