Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtár 1997-ben azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy létrehozhassa az Európai Unió Letéti Könyvtárát az intézményben. A kérelem nyomán könyvtárunk 1999-ben kapta meg a letéti státuszt, majd dr. Áder János akkori házelnök 2001 januárjában nyitotta meg a gyűjteményt az olvasók előtt. A Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása előtti időszakban a Könyvtár néhány Európai Dokumentációs Központtal közösen biztosította azt a szakkönyvtári hátteret, ami az uniós szaktájékoztatáshoz szükséges volt az oktatók, hallgatók és uniós információkat igénylő olvasók számára.

Az Európai Bizottság letéti könyvtári hálózatának kiépítése az 1960-as évek közepére nyúlik vissza. Az uniós tagállamokban a letéti gyűjtemények jellemzően nemzeti vagy parlamenti könyvtárakban jöttek létre. Az Európai Bizottság szabadpolcos elhelyezést ajánlott az uniós dokumentumok gyűjtésére, tárolására és szolgáltatására, amit az Országgyűlési Könyvtár tudott is biztosítani. A letéti könyvtárak elsődleges célja az uniós kiadványokhoz való ingyenes, szabad hozzáférés biztosítása, ami a mai napig prioritást élvez.

EU-olvasó

Az EU Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban

Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény 2014-ben, az olvasótermi átalakítást követően a Nagy Olvasóterem északi galériarészén kapott helyet, aholmintegy 150 polcfolyóméteren helyeztük el a kiadványokat.Az EU luxembourgi székhelyű Kiadóhivatalától érkező dokumentumok típusukat tekintve lehetnek monográfiák, periodikák, hivatalos közlönyök, a jogalkotás folyamán kiadott bizottsági anyagok, ismeretterjesztő füzetek és gyűjteményes művek. A Letéti Gyűjteményben megtalálhatók többek között az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Központi Bank, az Európai Ombudsman és az Unió szakosított szerveinek dokumentumai. A kiadványok foglalkoznak az unió történetével, intézmény- és jogrendszerével, szakpolitikáival, illetve külön csoportot képeznek a statisztikai kötetek. A kézikönyvtár kialakításakor az olvasói igényeket, a használtságot és a relevanciát vettük figyelembe. A gyarapítás folyamatos, a szerzeményezés során nagy hangsúlyt helyezünk a külföldön megjelent szakkönyvek beszerzésére. A gyűjtemény polcain harminc témacsoport (0-XXIX.) kialakítására került sor az uniós szakpolitikáknak megfelelően, amely jelentősen segíti az eligazodást a kiadványok között. A dokumentumok az integrált könyvtári rendszerben kerülnek feldolgozásra, ahol – amennyiben rendelkezésre áll – a teljes szövegű elérést biztosító link is megtalálható.

EU kötetek

Az EU letéti Gyűjtemény kötetei

A könyvtárba beérkezett kurrens szakirodalomból 2008 óta készül uniós bibliográfia, melyet havi frissítéssel szakpolitikai bontásban adunk közre az Országgyűlési Könyvtár honlapján. Mindemellett a http://www.ogyk.hu/hu/eu-leteti-gyujtemeny linken Online EU-információk cím alatt kutatóink az EU-t érintő online források gyűjteményét is megtalálják a következő témákban: e-dokumentumok, adatbázisok, híroldalak. Az uniós kiadványok a külső felhasználók által nem kölcsönözhetőek, mivel ún. prézens könyvtár vagyunk, de lehetőséget biztosítunk fénymásolásra és az adatbázisokból való teljes szövegű letöltésre.

EU folyóiratok

Feldolgozás alatt álló uniós folyóiratok

Az Európai Unió Letéti Gyűjteményben 12 olvasói hely és 4 olvasói gép áll a látogatók rendelkezésére. A személyes tájékoztatás mellett e-mailben és telefonon is várjuk az olvasói kérdéseket. A hagyományos faktografikus tájékoztatási eszközök mellett az ingyenes és előfizetéses adatbázisokhoz is biztosítunk hozzáférést kutatóink számára.

Czákné Szomor Ildikó

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT