Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény kiadványai

Az Országgyűlési Könyvtárban közel húsz éve működő Európai Unió Letéti Gyűjtemény állománya rendkívül gazdag és változatos,az EU működésének minden vonatkozását bemutató kiadványokat kínál a szakterület kutatóinak. A kezdeti időszakban kialakított szabadpolcos elhelyezés rendszere átlátható és logikus, így a dokumentumok önállóan is jól böngészhetők az olvasók által. A 30 témacsoportba egyaránt bekerültek a Luxembourgban működő Hivatalos Kiadótól érkező uniós kiadványok és az Országgyűlési Könyvtár állományába tartozó uniós témájú kötetek is. A Könyvtár a 70-es évektől folyamatosan gyűjti a magyar- és idegen nyelvű szakkönyveket, illetve időszaki kiadványokat, melyek az Európai Unió történetével, intézményrendszerével, jogával és szakpolitikáival foglalkoznak.

EU Letéti Gyűjtemény

Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban

Az uniós kiadványok témacsoport-számot, azon belül évszámot, majd folyamatos sorszámot kapnak (pl. EU/VII.2014.11). A kézi- és szakkönyvek esetében a témacsoporton belül a hatjegyű raktári jelzet növekvő számsorrendje a meghatározó.

Az alábbiakban két kiemelten fontos kiadványt ismerhetnek meg az EU hivatalos dokumentumainak köréből, melyek természetesen megtalálhatók az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjteményében is.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A Hivatalos Lapot 1952-ben az ESZAK-Szerződés hatálybalépését követően hozták létre közlemények, határozatok közzététele céljából. Az első szám 1952. december 30-án jelent meg, és 1958. április 19-ig volt az Európai Szén- és Acélközösség Hivatalos Lapja. 1958. április 20-án új néven, az Európai Közösségek Hivatalos Lapja címen jelent meg.

EU Hivatalos Lap

A Hivatalos Lap fejléce

1968. januárban két sorozattá vált ketté a Hivatalos Lap, az L és a C-re. Az L sorozat (Legislation) elsődleges és másodlagos jogforrásokat tartalmaz. Elsődleges jogforrásoknak nevezzük az alapító-, csatlakozási és társulási szerződéseket, a másodlagos jogforrások körébe pedig a rendeleteket (regulations), irányelveket (directives), határozatokat (decision), ajánlásokat (recommendations) és véleményeket (opinions) soroljuk.

A C sorozatban (Information and Notices) közlemények, állásfoglalások, előkészítő jogi aktusok, tájékoztatások, hirdetmények, helyesbítések és a mindenkori euró árfolyam találhatók. A C sorozat 1991-től ’A’ alsorozattal egészült ki (Mellékletek), melyben nyílt versenyvizsga-felhívások, álláshirdetések, közös jegyzékek (pl. mezőgazdasági fajtajegyzékek) találhatók. A C sorozat ’E’ alsorozatában – amely csak elektronikusan jelenik meg – többek között a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott álláspontjai találhatók.

Az S sorozat, amely közbeszerzési felhívásokat (tendereket) tartalmaz 1978. január 7-én jelent meg először Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához címmel. 1974 végéig az L sorozatban, 1977 végéig pedig a C sorozatban jelentek meg az Európai Fejlesztési Alap hirdetményei. 1986-ban az S sorozat elektronikus formában vált hozzáférhetővé a TED adatbázisban.

A Hivatalos Lapot a nyilvánosság számára 1981-től a CELEX, 1998-tól pedig az Eur-Lex adatbázisban tették elérhetővé, és 2002-től vált ingyenessé. 2003. február 1-től, a Nizzai Szerződés hatálybalépését követően új néven, az Európai Unió Hivatalos Lapja címmel jelent meg. A 216/2013/EU rendelet értelmében 2013. július 1-től a Hivatalos Lap elektronikus kiadása hiteles és vált ki joghatást.

Az Unió hatályos joganyagát tartalmazó Hivatalos Lap 1973-tól 2006-ig található meg az Országgyűlési Könyvtárban angol nyelven, Official Journal of the European Communities címmel. 2004-től, Magyarország uniós csatlakozása óta már magyar nyelven is hozzáférhető a Hivatalos Lap, amely nyomtatásban 2012-ig érkezett. 2013. januártól már csak elektronikus dokumentumként érhetjük el a Hivatalos Lap L és C sorozatát az Eur-Lex adatbázisban mind a 24 hivatalos nyelven, napi frissítésben, teljes szöveggel. Az S sorozatot pedig továbbra is a TED adatbázis tartalmazza.

A Bíróság és az Elsőfokú Bíróság Határozatainak Tára

Az Európai Bíróság által kiadott jogesetgyűjtemény 1953-tól jelenik meg. A luxembourgi székhelyű Bíróság hatáskörébe tartozik a tagállamok, uniós intézmények, vállalatok és magánszemélyek közötti jogviták rendezése. A Bíróság két fő testületből áll. Egyrészt magából a Bíróságból, amely a tagállami bíróságok előzetes döntéshozatal iránti kérelmeivel foglalkozik, valamint megsemmisítés iránti keresetek és a fellebbviteli kérelmek ügyében jár el, másrészt a Törvényszékből, melyet 1988-ban hoztak létre, és amely a magánszemélyek, illetve a vállalatok által benyújtott megsemmisítési kereseteket bírálja el. A Közszolgálati Törvényszék az EU és alkalmazottjai közötti jogviták elbírálására szakosodott.A Közszolgálati Törvényszék 2004-től 2016. szeptember 1-ig működött, azután feladatait átvette a Törvényszék. Az Európai Unió Bírósága többnyelvű intézmény. A nyelvhasználatra vonatkozóan egyedülálló szabályokat alkalmaz, mivel az Unió bármely hivatalos nyelve lehet az eljárás nyelve.

Az ítélkezési gyakorlat kizárólag az EBHT általános részében jelenik meg, melyet 2011-ig adtak ki nyomtatásban. 2012. január 1-től kizárólag elektronikusan kereshető. Az elektronikus Határozatok Tára az uniós igazságszolgáltatási fórumok határozatait és az azokhoz kapcsolódó főtanácsnoki indítványokat tartalmazza. A Curia honlapnak a Határozatok Tárához hozzáférést biztosító oldala ügyenként csoportosítva és a határozatok időrendjét követve jeleníti meg a dokumentumokat.

A Határozatok Tárában közzéteszik a Bíróság teljes ülése és a nagytanács által hozott ítéleteket, az előzetes döntéshozatali eljárásokban hozott ítéleteket, a főtanácsnok indítványának ismertetése mellett hozott ítéleteket, valamint a kiadott véleményeket. Szintén a Határozatok Tárában teszik közzé a Törvényszék nagytanácsának ítéleteit, illetve az öt-öt bíróból álló tanácsok ítéleteit.

A Határozatok Tára az Országgyűlési Könyvtárban 1954-től található meg nyomtatott formában francia, majd angol nyelven, a 2004. és 2008. közötti időszak jogesetei pedig magyarul is olvashatók.

Az ítéletek teljes szöveggel elérhetőek az Európai Unió Bíróság honlapján, illetve az Eur-Lex adatbázisban.

Határozatok Tára

A Bíróság határozatainak tára

A Luxemburgból érkező uniós kiadványok elektronikus, teljes szövegű elérését az EUBookshop adatbázis ingyenesen biztosítja a felhasználók számára, amit az Európai Unió Hivatalos Kiadója működtet, és egyre inkább szorgalmazza az e-dokumentumok létrehozását, kiadását és terjesztését. Az e-könyveket is meg kell említenünk az uniós dokumentumok között, hiszen – bár nem látszanak a polcokon – egyre hangsúlyosabban jelen vannak az Unió adatbázisaiban és katalógusaiban, ahol egy kattintással kinyithatóak, olvashatóak és letölthetőek.


Czákné Szomor Ildikó

OGYK – 150 éve tartalommal töltve


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT