Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Constitutio Criminalis Theresiana (Theresiana)

Muzeális gyűjteményünk számos jogi művet őriz: törvénygyűjtemények, rendelettárak, törvényhozási kiadványok, valamint a jog különféle ágaival foglalkozó értekezések, monográfiák egyaránt megtalálhatók a gyűjteményben. A jogi forrásművek sorában az egyik legfontosabb jogtörténeti emlék a Mária Terézia (1740-1780) által 1768-ban kibocsátott büntetőkódex, a Constitutio Criminalis Theresiana vagy röviden Theresiana. A büntető törvénykönyv a Habsburg Birodalom örökös tartományainak büntetőjogát és büntető ítélkezési rendjét összegző jogforrás. A Theresiana közel másfél évtizedes előkészítő munkálatok után jelent meg, a tartományi jog partikularizmusának felszámolását, a bírói önkény megfékezését célozta. Az 1752-ben elindult igazságszolgáltatási és büntetőeljárási reform során megalkotott törvénykönyv egységes büntető eljárást hozott létre. Megalkotásának a Constitutio Criminalis Ferdinandea (1656) és a Constitutio Criminalis Josephina (1707) szolgált alapul. A kódex hazánkban nem lépett hatályba, de a bírák előszeretettel forgatták, így az abban foglaltak erősen hatottak a gyakorlatra.

Theresiana

Mária Terézia büntető törvénykönyvének címoldala és részlet az első cikkből

Az 1768-ban megalkotott törvénykönyv 1770-ben lépett hatályba, a bűnöket és büntetési tételeket szabályozta. A törvény törekvésként fogalmazza meg, hogy senkin ne essék igazságtalanság, a bűn és a büntetés lelkiismeretesen kerüljön megmérettetésre. A büntetés céljának meghatározásakor már elhagyta a teológiai alapot, a tettes javítását, az állami elégtételt és az elrettentést jelöli meg büntetési célként. A felvilágosodott felfogás különösen a büntetés következményeinek kimondásánál tört utat és arra törekszik, hogy a büntetendő cselekmény természete, sőt még az egyes eset individualitása is figyelemben részesüljön. A kódexet a büntetőjogi megtorlás kegyetlensége, illetve az inkvizitórius büntetőeljárási rendszer jellemezte, a tortúra legkegyetlenebb alakzatait kimerítő részletességgel szabályozza. Nem törölte el a halálbüntetést, sőt szigorította azt és részletesen előírta annak végrehajtási módjait. A törvénykönyv teremtette meg a szabadságvesztés büntetést és első ízben foglalta össze az annak végrehajtására szolgáló intézményeket. A száműzés és kitiltás mellett a kiszabott szabadságvesztés büntetésnek két típusát is megfogalmazta: a fogházban és börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetést. Emellett kényszermunka büntetésre is elítélhették a bűnöst, ami szintén a szabadságvesztés büntetés kategóriájába tartozott. A bűncselekmények egy kis csoportjának különösen szigorú büntetést irányzott elő a törvénykönyv. Ide tartozott az istenkáromlás, amely az első és a legsúlyosabb deliktum, a keresztény hit elleni bűncselekmény, a kuruzslás és a boszorkányság.

A kódex mellékletében a különböző büntető eljárások és azok eszközei találhatók, képekkel illusztrálva.

Bár a törvénykönyv nem mondható előrehaladottnak a halálbüntetés és a tortúra fenntartásának, szigorításának tekintetében, de az anyagi jog és eljárás pontosabb körülírásával mégis jó szolgálatot tett a bírói önkényeskedés megfékezésére.

Varga Tímea

OGYK – 150 éve tartalommal töltve


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT