Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Hidak a vallások felé


Az emberi viselkedés egyik láthatatlan, de annál erőteljesebb mozgatója a vallás, a vallási értékrend és a hagyomány. Mi a vallások jelentősége? Miért szükséges ismernünk a környezetünkben, Európában és a világban lévő vallásokat? Ezekre a kérdésekre kíván választ adni a kötet szerzője, Kránitz Mihály egyetemi tanár, aki 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Alapvető Hittan Tanszék vezetője.

Az elmúlt években - talán a globalizációnak is köszönhetően - egyre több „ismeretlen” vallás jelent meg Európában. Ahhoz, hogy megértsük és tiszteljük a másik embert, valamint hogy tisztábban lássunk és ne idegenkedjünk az ismeretlentől, elengedhetetlen a számunkra idegen vallások megismerése. Hidakat verni a vallások felé - ez nemcsak a katolikus egyház „intézményes” feladata, hanem közös feladata mindannyijuknak, akik szeretnénk egymás felé mozdulni.

Kránitz Mihály összeállítása egyrészt visszatekint az egyház részéről történt eddigi lépésekre, áttekinti a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait, másrészt értéket és mértéket teremt a vallásközi párbeszédben.

A Függelékben azok a hivatalos iratok találhatók, amelyek bőségesen alátámasztják a nyitottság iránti igényt és segítenek állást foglalni ebben a határok nélküli, de ugyanakkor aggodalomra is okot adó világban. Hiszen amennyire a vallás és a hit képes összekötni az embereket, annyira el is tudja őket választani egymástól.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: 904.470

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT