Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Jogtudományi örökségünk egy kattintásra – a Magyar Jogi Portál

A megalapításának 150. évfordulóját ünneplő Országgyűlési Könyvtár alapítása óta a törvényhozás könyvtára, emellett 65 éve tudományos jogi szakkönyvtárként a nyilvánosságot is szolgálja. A könyvtár feladatait a kulturális örökség megőrzése terén is alapvetően meghatározza e kettősség: a törvényhozás könyvtáraként kötelessége megőrizni és minél szélesebb körben hozzáférhetővé tenni a magyar parlament dokumentumait, mint kulturális nemzeti vagyont, mind nyomtatott, mind – a kor kihívásainak megfelelve – digitalizált formában. És jogi szakkönyvtárként ugyanez vonatkozik a könyvárban felhalmozott, egyedülálló jogi gyűjteményre is.

A könyvtár digitalizálási tevékenysége már kezdetekkor is ezen irányvonalak mentén indult el. Saját digitalizálási tevékenység keretében 2003 és 2008 között a Magyar Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai (naplók, irományok, házszabályok, almanachok) lettek szkennelve saját eszközzel, saját humán erőforrással. Így idővel mintegy 600.000 oldal vált online elérhetővé.

Ezt követően a könyvtár digitalizálási tevékenyégének folytatását az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program (EKOP) keretében elnyert pályázat biztosította. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár (továbbiakban DTT) (http://dtt.ogyk.hu/) projekt 1. ütemében 2010 és 2012 között 2 millió oldal, 5272 kötet került archiválásra (adattárak, lexikonok, közlönyök, döntvénytárak, jogi szakirodalom). Az előállított elektronikus tartalmak mintegy kétharmadát lehetett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni szerzői jogi korlátok miatt. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár (http://dlib.ogyk.hu/) projekt 2. ütemében, 2014 és 2015 között 1,5 millió digitalizált oldal állt elő. A digitalizálás kivitelezése helyben és kiszervezés útján történt, és eredményeképp muzeális, illetve speciális, egyedi kezelést igénylő művek, parlamenti dokumentumok (bizottsági jegyzőkönyvek és irományok), valamint a műszaki tervtár dokumentumai váltak elektronikusan elérhetővé.

2015-től a könyvtár a portál egyik alapítójaként részt vesz a Hungaricana közgyűjteményi portál (https://hungaricana.hu/) építésében, így elektronikus tartalmainak egy része, főként a parlamenti dokumentumok jelenleg ott érhetőek el teljes szöveggel.

2016-2017-ben a könyvtár digitalizálási stratégiájának ki- és átalakításában több tényező játszott szerepet. A DTT1 projekt 2012. december 5-én lezárásra került, vagyis az 5 év fenntartási időszak lejártával újra kellett/lehetett gondolni annak fenntartását, esetleg az ott szolgáltatott elektronikus tartalmak újrapublikálását más platformon. A könyvtár digitalizálási tevékenységében fontos változást hozott továbbá a DTT2 projekt, hiszen ennek keretében létrejött egy digitalizáló műhely, mely alkalmas volt a folyamatos, tervszerű digitalizálás kialakítására.

Digit műhely

Munka a digitalizáló műhelyben

Tekintettel arra, hogy a könyvtár parlamenti dokumentumai már szinte teljes egészében feldolgozásra és szolgáltatásra kerültek, mindenképpen a jogtudományi gyűjtemény archiválásával kellett folytatni a munkát az új digitalizáló műhelyben. A DTT1 projekt egyik fontos tapasztalata (miszerint az előállított tartalmak jelentős része szerzői jogi védettség alá tartozott) alapján mindenképpen olyan művek, olyan tartalmak előállítása került a fő célkitűzések körébe, melyeket szabadon, minden korlátozás nélkül lehet közzétenni a legszélesebb nyilvánosság számára. A korábban digitalizált jogi szakirodalom áttekintését követően megszületett az új irányvonal: a szerzői jogi védettség alá nem tartozó jogtudósok gyűjteményünkben fellelhető életművének digitalizálása a cél. Miután alapos kutatómunka keretében áttekintettük a 70 évnél régebben elhunyt jogtudósok életművét, összegyűjtésre kerültek a nálunk fellelhető műveik, majd a könyvtár munkatársai részletesen kidolgozták a munkafolyamatot. Az előkészítés során minden példányt állapotfelmérésnek vetünk alá, majd a metaadatolás következik: megtörténik az integrált könyvtári rendszerben a bibliográfiai leírás felülvizsgálása és gyűjteménykóddal történő ellátása. Ezt követően zajlik a digitalizálás munkafolyamata: szkennelés, szövegfelismertetés (OCR), tartalomjegyzék készítése, szolgáltatási és archiválási példány előállítása, a szükséges mentések elvégzése. Ezután a nyomtatott példány visszakerül a raktárba, indokolt esetben kötésjavítást, újraköttetést is végzünk rajta.

Mindezeket egybevetve tehát a könyvtár jelenlegi digitalizálási és elektronikus tartalomszolgáltató stratégiája úgy foglalható össze, hogy a DTT1 tartalmainak újrapublikálása és a könyvtár digitalizáló műhelye által újonnan előállított jogi tartalmak egységes közzétételi platformon történő publikálása a cél. Ennek a projektnek lett a munkacíme a Magyar Jogi Portál.

A digitalizáló műhelyben 2017-2018-ban ennek megfelelően el is kezdődött a Magyar Jogi Portál elektronikus tartalmainak előállítása. Az első fázisban 24 jogtudós 318 műve került digitalizálásra. Ez jelenleg 74 ezer oldalnyi tartalmat jelent. Egy adott, szerzői jogi védelem alá már nem tartozó jogtudós összes, nálunk fellelhető művei (monográfiák, tanulmánykötetek) kerültek első körben feldolgozásra. A jogtudósok köréből elérhetőek lesznek hamarosan Almási Antal, Edvi Illés Károly, Magyary Géza, Somló Bódog vagy Szászy-Schwarz Gusztáv nálunk megtalálható művei. A portálon megjelenik minden szerző életrajza, a műveik teljes szöveggel, valamint könyvismertetőket is feldolgoztunk. Terveink között szerepel az életművek teljessé tétele, melyet könyvtárszakmai együttműködés keretében kívánunk megvalósítani: együttműködő partnereink akár az állományunkból hiányzó nyomtatott kötetek kölcsönadásával vagy akár az elektronikus tartalmaik hozzáférhetővé tételével segíthetik ezt a munkát.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT