Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Karsai Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban

Az Európai Bizottság 2011. szeptember 20-án szakpolitikai közleményt hozott nyilvánosságra „Az uniós büntetőpolitika létrehozása” címmel, melyben első alkalommal határozta meg, generális jelleggel, az uniós büntetőjog terén alkalmazni kívánt stratégiát. Az európai büntetőjogi integráció fejlődésének az elmúlt 20 évére figyelemmel ez óriási jelentőségű lépés, ezzel az európai büntetőjog létrehozását mondta ki nyíltan. Mindezeket a változásokat, megfelelő elméleti keretbe ágyazva, mutatja be Karsai Krisztina munkája. Az ’Alapvetések’ című részben definiálja az európai büntetőjog fogalmát, majd az európai szintű szupranacionális ius puniendi kérdését vizsgálja meg. Ezt követően az uniós jogelvek büntetőjogi aspektusaival kapcsolatban folytat elméleti vizsgálatot. A ’Klasszikus büntetőjogi alapelvek’ című részben a magyar és más kontinentális büntetőjogi rendszerek elemzésére kerül sor. A harmadik és negyedik nagy egység az európai büntetőjog alapelveivel foglalkozik, elemzi a belső büntetőjog alkalmazását és alkotását befolyásoló európai alapelveket.

Ajánljuk a könyvet az európai bűnügyi együttműködést, az európai büntetőjogot kutató szakemberek számára.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 910.087 EU KK III


Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT