Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Kolosváry Bálint (1875-1954)

Hatvan éve, 1954. augusztus 28-án hunyt el Kolosváry Bálint a magánjog, a jogtörténet és a felsőfokú jogi oktatás nagy egyénisége. Tanulmányait a kolozsvári, a berlini és a párizsi egyetemeken végezte.

Diplomájának megszerzése után rövid ideig az igazságügyi minisztériumban dolgozott, majd 1899-1900-ban a kassai jogakadémián a magyar és osztrák magánjog rendkívüli tanára volt. 1900-ban lett egyetemi magántanár – a magyar magánjog tárgykörből. 1906-ban a kolozsvári egyetem nyilvános rendkívüli tanára, majd 1909-től kinevezett egyetemi tanár. Az egyetem Szegedre való áttelepülése után magyar magánjogi tanszék vezetője, oktatója, 1928-tól a budapesti egyetem professzora. Szegedi évei alatt az Akadémia levelező tagjává, 1934-ben pedig rendes taggá választotta.

Szegeden társszerkesztője volt az "Acta Juridica et Politica" című egyetemi jogász kiadványnak.

Tagja volt a Magyar Jogászegyletnek, választmányi tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak, alelnöke a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak és aktív közreműködője a szegedi Dugonics Társaságnak.

Főbb kutatási területe volt a közszerzeményi vagyonjog, az öröklési, a vadászati jog és a magánjog számos ága. A gyakorlatias oktatás híveként több esetgyűjteményt is összeállított a joghallgatók számára.

* * *

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT