Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet...

Kukorelli István a Méry Ratio Kiadó gondozásában 2014-ben megjelent könyve műfaját tekintve tanulmánygyűjtemény, és az abban szereplő írások a 2011-es új Alaptörvényt közvetlenül megelőző és az azt követő években születtek. A tanulmányok egy része könyvekben, kiadványokban, szaklapokban jelent meg, másik részük azonban még nem publikált. A könyv három nagyobb fejezetből áll.

A folyamatos alkotmányozás Magyarországon 1989-2011 című első fejezet a rendszerváltozásról, az 1989-es ideiglenes alkotmány születésének körülményeiről és annak további sorsáról szól. E két évtized alatt a politikát és a közjogtudományt állandóan foglalkoztató kérdés volt az új alkotmány megalkotásának igénye. Mihez képest legyen új a magyar alkotmány? Vajon rendszerváltoztató típusú alkotmányra van szükség? – hangzottak a kérdések. A kötet második fele részben ezekre a kérdésekre keresi és törekszik megadni a választ, mérlegre téve az új Alaptörvény egyes rendelkezéseit. E fejezet bemutatja az új Alaptörvény nóvumait és a korábbi alkotmányhoz való viszonyát, továbbá érinti az alkotmányozás főbb vitakérdéseit. A könyv harmadik fejezete a közjogász almanachjából válogat, utalva ezzel a címmel az almanachok műfajának tarkaságára, sokszínűségére. Az almanach „morzsái” a bemutatott könyveken és a köszöntött személyeken keresztül kötődnek a közjoghoz és a könyv által felölelt korszakhoz is. A kötet e részében a szerző egyúttal tisztelegni is kíván egykori professzorai, tanárai, barátai és tanítványai előtt.

"A történelmi magyar közjogban és jogászi kultúrában mindig, az önálló állami lét elvesztése vagy korlátozása idején pedig különösen élt az a gondolat, hogy Magyarországnak önálló alkotmánya van. Ezt az alkotmányos öntudatot erősítették nemzeti jelképeink, szimbólumaink, nemzeti ünnepeink, amelyek a mai magyar alkotmányos rendszernek is a legtradicionálisabb összetevői…. A nemzeti jelképekben az alkotmányos öntudat, a szuverén magyar államiság jelenik meg, amit legösszetettebben a Szent Korona fejez ki. A 2011-es Alaptörvény Preambuluma szerint a Szent Korona megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzeti egységét."

Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár, az MTA doktora, 1976-tól megszakítás nélkül az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tanára, jelenleg a tanszék vezetője. 1999 és 2008 között az Alkotmánybíróság tagja, számos közéleti tisztséget is vállalt. Az alkotmányjog témakörében 10 könyve és közel 300 publikációja jelent meg.

Forrás: a szerző előszava

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/2386 (Nagy olvasóterem)


Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet...

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT