Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Kuncz Ödön (1884-1965)

50 éve, 1965. március 19-én hunyt el Kuncz Ödön jogász, közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkássága elsősorban a gazdasági, a kereskedelmi és a váltójogra irányult, közreműködött több hitelügyi és váltótörvény kodifikációjában is.

Ő állította össze 1913–1914-ben az új váltótörvény-javaslat indoklását, 1917-ben a részvénytársaságokról szóló törvény tervezetét, valamint elkészítette 1921-ben az új kereskedelmi törvény novellájának tervezetét is. 1928-tól a korlátolt felelősségű és a csendes társaságok kodifikációs feladatait végezte az 1930. V. törvénycikk elfogadásáig. Kuncz Ödön alapvető műveket alkotott A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata és A magyar kereskedelmi és váltójog tankönyve című több kiadást megért, nagy terjedelmű könyveivel. Sokat foglalkozott a szövetkezeti jog, a versenyjog, valamint a biztosítási jog egyes területeivel. Szerzőként közreműködött a Szladits Károly-féle Magyar magánjog című, 1939-ben kiadott ötkötetes monográfia megírásában. 1918-tól 10 évig a Kereskedelmi Jog című szakfolyóirat szerkesztője, 1929-től 1944-ig pedig főszerkesztője volt. 1930 májusától az MTA levelező tagjai sorába választotta, 1940-ben oktatói és tudományos munkásságáért pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2008-ban hozták létre a kutatási, oktatási és stratégiai feladatokat egyaránt ellátó Kuncz Ödön Jogi Tudásközpontot.

* * *

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT