Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Régi-új szekcióelnökök a Magyar Könyvtárosok Egyesületében

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) legtöbb szekciójának tisztújítása 2019 februárjában megtörtént, és mind a Társadalomtudományi, mind a Jogi Szekció elnökének megválasztása érintette az Országgyűlési Könyvtárat.

A Társadalomtudományi Szekció 1977-ben kezdte el a működését, alapító elnöke Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár akkori igazgatója volt. A szekció az alábbi célokat tűzte ki: tapasztalat-csere látogatások szervezése társadalomtudományi könyvtárakba, szakmai fórum biztosítása könyvtárügyi kérdésekhez, a szakkönyvtári munka részkérdéseinek napirendre tűzése, a legkorszerűbb szakmai ismeretek megszerzése céljából külföldi előadók és külföldi tanulmányi úton járt kollégák meghívása, valamint a kis könyvtárakban dolgozó kollégák bevonása a szekció tevékenységébe. Tagsága az alapítást követően gyorsan növekedett – jelenleg mintegy 160 könyvtáros vesz részt a az MKE második legnépesebb szekciója munkájában.

A rendszerváltás idején, 1990-ben új alapszabály készült és egy ciklusra Sonnevend Péter vette át az elnökséget. Erre az időszakra esett egy fontos feladat, mégpedig az akkori új könyvtári törvény koncepciójának kialakítása, amelyben a szekció is aktívan részt vett.

TTSZ közgyűlés

A Társadalomtudományi Szekció idei közgyűlése

1994-től nyolc éven keresztül Murányi Lajos szolgált a szekció elnökeként. A vezetőség szinte minden energiáját arra fordította, hogy az akkoriban közel kétszáz fős tagság számára értékes rendezvényeket szervezzen.

2002 és 2006 között a szekció elnöke Szivi Józsefné volt és titkárként ekkor kezdte el munkáját a szervezetben Villám Judit, az Országgyűlési Könyvtár munkatársa. Ebben az időszakban folytatódott az elődök célkitűzései szerinti munka. Évente két hírlevél jelent meg, melyek e-mailen és postai levélben egyaránt érkeztek, valamint létrejött egy zárt levelezőrendszer, melyet a Corvinus Egyetem Könyvtára azóta is működtet. A szekció belső kommunikációja ezáltal még hatékonyabbá vált.

2006-ban Villám Juditot választották meg szekcióelnöknek. A szakmai rendezvények, kirándulások, tanulmányutak természetesen továbbra is folytatódtak. E körben új programelem lett az egynapos kirándulás, amikor tömegközlekedéssel elérhető városba utaznak a kollégák, ahol megismerkednek a város történetével, sok-sok közgyűjteményével, köztük az ottani könyvtárral is. Emellett megjelent a „kamararendezvény” is, mely teret ad szekciótagoknak, hogy bemutathassák kutatásaikat, gyűjteményeiket, emellett lehetőség van képnézegetős utazási beszámolókra, szakmai kirándulásaink fotóinak megtekintésére és a tapasztalatok kötetlen megbeszélésére is. A szekció ma már könyvbemutatókat, valamint az éves könyvtáros vándorgyűlés programja keretében konferenciákat is szervez, emellett pedig a szekció tagjai által írt művek bemutatásáról, népszerűsítéséről is gondoskodik a könyvtáros társadalom körében.

Villám Judit

Villám Judit, a Társadalomtudományi szekció 2019-ben újraválasztott elnöke

A 2019. február 28-i közgyűlésen a tagság ismét, immár negyedik alkalommal választotta meg Villám Juditot, az Országgyűlési Könyvtár Szakreferensi Osztályának vezetőjét elnöknek, aki tervei szerint továbbra is folytatná azt a munkát, amit az elmúlt több mint egy évtized során végzett, kibővítve azt szakmai rendezvényeken való még látványosabb megjelenéssel (pl. Könyvfesztivál). A szekció jó szakmai kapcsolatokat ápol a Kovács Máté Alapítvánnyal, az OSZK Könyvtári Intézetével, az Egyházi Könyvtárosok Egyesületével, valamint az ELTE BTK Könyvtár és Információtudományi Intézettel. A budapesti szakkönyvtárak szintén segítik munkájukat, kiemelten fontos partner az Országgyűlési Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a KSH Könyvtár. Tagsága magját is ezen intézmények munkatársai adják.

Az Egyesület „legfiatalabb” szekciója a Jogi szekció, amely 2011. március 4-én tartotta alakuló ülését a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában. Ekkor fogadták el a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ami meghatározta a szervezet fő célját és feladatát:

„Az MKE Jogi Szekció célja a jog- és államtudományi, közigazgatási gyűjtőkörű könyvtárakban működő könyvtárosok, információs szakemberek, és valamennyi, a könyvtári és a jogi szakterület művelésében érintett szakember számára szervezett lehetőség biztosítása az együttműködésre, tapasztalatcserére, informális továbbképzésére, érdekeik képviseletére – a Magyar Könyvtárosok Egyesületének céljaival összhangban, a szakterületi sajátosságoknak megfelelően.”

Programjaik alapját a szakmai rendezvények, könyvtárszakmai eseményeken való megjelenések, együttműködések adják. Fontos feladatuknak tartják a bírósági könyvtárak és a jogi szakkönyvtárak közötti együttműködés erősítését, a jogi szaktájékoztatás fejlesztését a nyilvános és zárt könyvtárakban egyaránt. Emellett könyvbemutatókat, szakmai napokat tartanak, ahol előtérbe kerülnek a könyvtárszakmai kérdések jogi szabályozásának kérdései, legyen az a szerzői jog vagy az adatvédelem.

Tóth Éva

dr. Tóth Éva, a Jogi Szekció 2019-ben megválasztott elnöke

A Jogi Szekció elnöke a kezdetektől 2019 februárjáig Sándor Gertrud a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának vezetője volt. 2019. február 6-tól az elnöki tisztséget dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Olvasószolgálati és Tartalomszolgáltatási Osztályának vezetője tölti be, titkára dr. Horváth Eszter, a könyvtár egyik jogi szakreferense.

Gratulálunk kollégáinknak!

Felhasznált irodalom:
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009. Budapest, MKE 2011. 419-427 p.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT