Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Részvételünk az 51. Könyvtáros Vándorgyűlés programjában

Idén a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésének július 3 és 5. között. Ebben az évben a könyvtár mint hiteles hely, mint hiteles információszolgáltató állt a figyelem központjában, ennek megfelelően a rendezvény szakmai programja is e téma köré szerveződött.

Az Országgyűlési Könyvtár két szekció ülésén is aktívan képviseltette magát – több kollégánk előadóként szerepelt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi, valamint a Jogi Szekciójának programjában július 4-én.

A Társadalomtudományi Szekció idén a „Könyvtárak és adatbázisok az oktatás és kutatás szolgálatában” témát tárgyalta. Az első felszólaló, Rózsa Dávid (KSH Könyvtár), a könyvtárak közösségi médiában való megjelenésének fontosságáról, annak hasznáról beszélt. Véleménye szerint a könyvtáraknak erőteljesebb jelenléte lenne szükséges a ma még kiaknázatlan platformokon (moly.hu, Snapchat), de a könyvtár bármilyen megjelenése a közösségi médiában a könyvtári hitelesség imázsát erősíti.

Villám Judit és Rózsa Dávid

Rózsa Dávid és Villám Judit

Fischer Mónika (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár) arról tartott előadást, hogy az oktatás hiátusaiból mit tud pótolni a könyvtár. Milyen képzéseket tudnak a könyvtári munkatársak tartani a hallgatóknak, PhD-hallgatóknak, és az oktatóknak, amellyel a tanulást, és az oktatást is támogatják, illetve elősegítik a könyvtárhasználatot.

Drótos László (Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya), a webarchívumok létrehozásáról és kutatási célú hasznosításáról beszélt. Bemutatta az internetes tartalmak külföldi archiválási példáit, beszélt az OSZK webarchiváló projektjéről, a helyi archiválás fontosságáról, az együttműködési lehetőségekről és a webarchívumok kutatási hasznáról.

Lencsés Ákos (EISZ Titkárság), az EISZ Nemzeti Programban elérhető USC (Dél-kaliforniai Egyetem) SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívumát mutatta be. Az adatbázis a népirtások túlélőivel, szemtanúival készített 55 ezer életútinterjút tartalmazza. Jelen pillanatban 38 magyarországi, és két határon túli könyvtárban lehet hozzáférni az adatbázishoz.

Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár) a Hungaricana közgyűjteményi portálban való történeti, családtörténeti kutatást mutatta be a könyvtár két háború közötti vezetője, dr. Nagy Miklós életútján keresztül. A Középiskolai tanulmányoktól, az illető nyughelyének fellelhetőségéig számos életrajzi adatot, közéleti szereplést, nyilatkozatot, dokumentumot lehet megtalálni a Hungaricana adatbázisban kutatásunk tárgyáról.

A vándorgyűlés idei témája a "Hiteles hely -mindenhol, mindenkinek" nagyon inspiráló volt a jogi tájékoztatásban dolgozók számára. A Jogi Szekció elnöksége ennek alapján bőséges programkínálatot állított össze a szekció július 4-én, a székesfehérvári Törvényszéken tartott ülésére. A Törvényszék nevében dr. Zsitva Ágnes, a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettese köszöntötte a résztvevőket, majd a felszólalók a hitelesség témakörét boncolgatták: hol hogyan mit és ki tud hitelesen tájékoztatni, információt szolgáltatni.

Dr. Aczél-Partos Adrienn (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának könyvtár vezetője) és dr. Varga Tímea (Országgyűlési Könyvtár Szakreferensi osztály vezető-helyettese) párhuzamos előadásában a két intézményben folyó gyakorlatot mutatta be ötletesen egymás mellé téve a tárgyalt területeket: gyűjtőkör, célcsoport, tájékoztatás szervezete, módja, tipikus felhasználói kérdések. Mindenekelőtt azonban elméleti alapozást adtak a hitelesség fogalmához.

dr. Varga Tímea és dr. Aczél-Partos Adrienn

dr. Varga Tímea és dr. Aczél-Partos Adrienn

Dr. Orosz Mária, a Magyar Közlönykiadó Jogi Tartalomszolgáltatási igazgatója bemutatta a Nemzeti Jogszabálytár mint a magyar jogszabályok hiteles forrása fejlesztéseit, új funkcióit, az Ügyfélkapu alól elérhető alkalmazásokat és a tervezett mobil applikációt.

A hiteles jogforrás-kereső bemutatása után az interneten elérhető jogi szakirodalom hitelességét vizsgálták a nap további felszólalói: mi hogyan hiteles, hogyan győződhetünk meg az adott tartalom hitelessége felől. Holl András (MTAK informatikai főigazgató-helyettese) a repozitóriumok, Dancs Szabolcs (OSZK főtanácsosa) a digitalizált dokumentumok, Parti Ádám (Országgyűlési Könyvtár csoportvezetője) pedig a kormányzati oldalak (webarchiválás) elemzésén keresztül járta körül a hitelesség kérdését.

Parti Ádám - vándorgyűlés

Parti Ádám

Ezt követően a résztvevők áttértek a "ki a hiteles tájékoztató" témakörre. Gerencsér Judit (Tőry Gusztáv Szakkönyvtár vezetője) és dr. Füzy Tibor (a pécsi Jogklinika koordinátora) a szükséges személyi kompetenciákat vette sorra. Mindkét előadás igen tanulságos volt: az egyik a könyvtárosok, a másik pedig a jogászképzés szemszögéből közelítette meg az "ügyfelek" kiszolgálásához szükséges kompetenciákat, illetve azok megszerzésének lehetséges útjait.

Dr. Kristóf Péter (a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár adatvédelmi tisztviselője) tolmácsolásában a hallgatóság megismerkedhetett a GDPR alkalmazásának gyakorlatával a megyei könyvtárban, a program lezárásaként pedig az RFID technológiáról, annak jelentőségéről és hasznáról hangzott el egy előadás.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT