Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Történeti döntvénytárak szabadon – A jogalkalmazási gyakorlat történeti közzétételi forrásai online

Több mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadvány digitalizált gyűjteménye érhető el szabadon az Országgyűlési Könyvtár digitális gyűjteményében és a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. A tudástár az Országgyűlési Könyvtár állományában meglévő, alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent dokumentumokat tartalmazza. A döntvénytárak mellett helyet kaptak azok az egyes jogágakat, illetve szakterületeket érintő rendszeres művek, magyarázatos kiadványok is, amelyek az adott téma monografikus feldolgozása mellett a kapcsolódó joganyagot, így a bírósági határozatokat is közlik. Példaként említhetjük meg a Grill Kiadó egyik legjelentősebb sorozatát, a Magyar törvények Grill-féle kiadása címűt, melynek válogatott kötetei bekerültek az adatbázisba. Így megtaláljuk a gyűjteményben többek között az Angyal Pál által szerkesztett Bűnvádi perrendtartás 1938-as kiadását vagy Márkus Dezső összeállításában több kiadást is megért Magyar közjog című művet.

Magyar Közjog

A gyűjteményben elérhető a kiegyezés után Döntvénytár címmel megjelent első rendszerező döntvénygyűjtemény, amely 1869. június 1-jétől 1906-ig válogatva közli a Királyi Kúria, a királyi ítélőtáblák, 1884-től a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság, majd 1896-tól a Közigazgatási Bíróság elvi jelentőségű határozatait. A döntvénytárnak mintegy 100 kötete jelent meg. Fontos kiadvány még ebből az időszakból a Márkus Dezső által szerkesztett és 25 kötetben megjelentetett Felsőbíróságaink elvi határozatai című gyűjtemény, amelynek 1891 és 1916 között láttak napvilágot a kötetei.

Grill Károly könyvkiadói és könyvkereskedői vállalkozásának egyik legjelentősebb kiadványa volt a Grill-féle döntvénytár (majd később a Grill-féle új döntvénytár). A Grill-féle döntvénytár 19 kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot, 1904-ig mindegyik kötet egy-egy jogág, illetve jogterület bírói gyakorlatát dolgozza fel. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár, melynek 19 kötete 1927 és 1943 között jelent meg.

Grill-féle döntvénytár

A döntvényekről folyamatosan tájékoztattak a jogi szakfolyóiratok, a legjelentősebb jogi szaklapokban külön melléklet szolgált a határozatok közzétételére. A Jogtudományi Közlöny a „Curiai Határozatok” című mellékletében jelentette meg 1867 és 1905 között a kúria egyes határozatait, az 1885 és 1908 között megjelent A Jog című hetilap pedig általában minden füzetszámhoz „Jogesetek Tára” címmel adott ki mellékletet. Sajnos ezeket a mellékleteket nem digitalizálták, azok csak nyomtatott formában böngészhetők.

Fontos, hogy a több kötetes döntvénytárak csak kötetenként érhetők el, az összefoglalóban szereplő linkek csak az adott kiadvány első kötetéhez vezetnek. A Hungaricana oldalán a gyűjtemény teljes tartalmáról a művek címének betűrendjében kapunk átfogó képet, a Könyvtár honlapjáról elérhető digitális gyűjtemény pedig rendszerezve, tematikus csoportosításban tárja elénk a döntvénytárakat. Mindemellett a tartalmazott dokumentumok körét tekintve a két oldal teljesen azonos.

A hazai döntvényjog kialakulásáról, a határozatok közzétételi forrásairól, a digitalizált döntvénytárakról részletes ismertetőket olvashatnak a Digitalizált Törvényhozási Tudástár oldalán.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT