Actual information

Dear Visitors,
Please note that in compliance with the provisions of government decree 353/2022 (IX. 19.), air temperature by heating in library reading areas shall not exceed 18° C (64.4° F).

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Back Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója az idei Nagy Miklós díjas

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága 2022. november 14-én, az Országgyűlési Könyvtár megalapításának 154. évfordulóján a könyvtár két háború közötti igazgatójának, Nagy Miklósnak emléket állító díj átadásával egy időben, Pulszky Ágost terem- és táblaavató ünnepséget tartott. A rendezvényen beszédet mondott Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. Az ünnepségen a könyvtári szakma jeles képviselői is részt vettek.

Az idei évben a Nagy Miklós díjat Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke kapta. A díjat az Országgyűlési Könyvtár alapításának 150. évfordulója alkalmából 2018-ban hozta létre Kövér László házelnök úr, aki ezzel kívánt hozzájárulni a nagy múltú intézmény alapításának méltó megünnepléséhez. A díjat évente egy alkalommal – a könyvtár alapításának évfordulóján – az a személy kapja, aki tevékenységével kiemelkedően segíti az Országgyűlési Könyvtár tevékenységét, gyűjteményének építését vagy szakmai projektjeit.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke átadja a díjat Szőcs Endrének
Forrás: Országgyűlés Hivatala

Nagy Miklós Désen született 1881. január 27-én és Budapesten halt meg 1962. március 12-én. 1901-től dolgozott a képviselőházban, 1921. december 3-tól 1940. május 1-ig a Képviselőházi (Országgyűlési) Könyvtár igazgatója volt. Kiemelkedő tudásával, szakmai és vezetési gyakorlatával sokat tett a könyvtár korszerű kialakításáért, a gyűjtemény, és az erre épülő tájékoztatás tudományos színvonaláért. Számtalan publikációja jelent meg államtudományi, valamint történelmi és politikai kérdésekről. 1927-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

A díj névadójához, az erdélyi származású Nagy Miklóshoz hasonlóan Szőcs Endre könyvtárigazgató is sokat tesz a határon túli magyarok anyanyelvhasználatának, olvasáskultúrájának könyvtári eszközökkel történő támogatásáért, és ezzel magyar identitásuk megőrzéséért. Innovatív szerepvállalása, közösségformáló képessége, szakmai támogatása mellett a könyvtárigazgató rendszerint felelősséggel és együttműködési szándékkal fordul a Kárpát-medencében működő nagy és kis könyvtárak, köztük az Országgyűlési Könyvtár felé is.

Az idei rendezvényen emléktábla állításával emlékeztek meg Pulszky Ágost egykori országgyűlési képviselőről, a könyvtár támogatójáról, akinek könyvgyűjteménye az Országgyűlési Könyvtár állományát gazdagítja. Az emléktábla a kis olvasóterembe került, mely ebből az alkalomból felvette a Pulszky Ágost nevet. Az eseményen Maltsik Balázs szakreferens tartott előadást Pulszky Ágost életéről, és a Képviselőházi Könyvtár első évtizedeiben betöltött támogató szerepéről.

Az emléktáblát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és
Bellavics István, az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési igazgatója leplezte le
Forrás: Országgyűlés Hivatala

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT

Vr tour