Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Új jogi szaknyelvi folyóirat a könyvtár kínálatában

Magyar Jogi Nyelv címmel, a 25 éve alapított és jogi kiadványokra szakosodott HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában új, hiánypótló folyóirat jelent meg.

Elődjéhez, a 2001 óta kiadott Magyar Orvosi Nyelv című laphoz hasonlóan, de egy másik sokirányú szakma képviselőinek, a jogászoknak próbál segítséget nyújtani. A most útjára bocsátott kiadvány két szakterület, a nyelvészet és a jogászat művelőinek közös vállalkozása. A lap főszerkesztője Szabó Miklós jogász, egyetemi tanár, míg a szerkesztőbizottság tagjai között egyaránt találunk nyelvészeket, jogászokat és szakfordítókat.

A testvérlap szerkesztője, Bősze Péter köszöntőjében kiemeli, hogy nagyon nagy feladatot vállal magára, aki a bonyolultan fogalmazó jogtudományi nyelvezetet próbálja közérthetővé tenni. Ez ugyanakkor elengedhetetlen, hiszen a jogi szakemberek munkájukat csak a nyelv segítségével, a szakszavakból felépített speciális szövegek (pl. törvényszövegek) útján tudják ellátni. A nyelv természetesen nemcsak a jogászok eszköze, mint ahogy a jog sem csak a jogászoké, hanem az egyazon törvények alatt élő közösségé. A jog nyelve sem lehet a jogászok magánnyelve. Mindenkinek, akire a törvények vonatkoznak, értenie kell a jogszabályok szövegét – a jogászok dolga, hogy ezt a nyelvi megfogalmazás világosságával lehetségessé tegyék.

A magyar jogi és irodalmi nyelv története a kezdetektől összeszövődött: az 1844. évi II. törvénycikk tette hivatalos nyelvvé a magyart, amely ezáltal a törvények alkotásának és alkalmazásának nyelvévé is vált.

A most induló folyóirat arra törekszik, hogy megőrizze a magyar jogi nyelv hagyományait, segítséget nyújtson e speciális nyelvezet minél jobb megértéséhez, problémáinak feltárásához, az új kihívásokra adandó méltó válaszok megfogalmazásához. A jogtudomány és a nyelvtudomány határterületén mozgó kiadvány fórumot kínál a jogi nyelv szerteágazó kérdéseinek megvitatásához.

A lapban e célkitűzéseknek megfelelő rovatokat alakítottak ki: a tanulmányok, a nyelvtörténeti szempontú feltárások mellett a gyakorlati alkalmazás kérdései szerepelnek, illetve egy olyan fórum, ahol az aktuális eseményekről szóló hírek és a viták kapnak helyet.

Évente két lapszámot szeretnének megjelentetni, melyekhez az interneten keresztül szabad, ingyenes hozzáférést is biztosítanak.

Amennyiben sikerül elérni a folyóirat beköszöntőjében meghatározott célokat, akkor végre valósággá válhat a több mint ötszáz éve Werbőczy István Hármaskönyvében megfogalmazott alapelv:

„A törvénynek igazságosnak, tisztességesnek, mind a természet, mind a hazai szokások szerint lehetségesnek, helyhez és időhöz illőnek, szükségesnek és hasznosnak kell lennie, világosnak is, nehogy olyasmit foglaljon magában, a miből homályossága miatt csűrés-csavarás valami előre nem látott dolgot hozhat ki, vagyis nehogy azt valaki csavarosan magyarázhassa.”

A folyóirat nyomtatott változata elérhető a Nagy olvasóteremben szabadpolcon.

Magyar Jogi Nyelv

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT