Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

100 éve hunyt el Körösfői-Kriesch Aladár, a magyar szecesszió kiváló képviselője

Körösfői-Kriesch Aladár (Buda, 1863. október 29. – Budapest, 1920. június 16.) festő és iparművész a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt. 1894-ben a Julian Akadémiát látogatta, közben itáliai, spanyolországi tanulmányutakat tett. Eleinte történelmi kompozíciókat alkotott (II. Rákóczi György halála, Eger ostroma). Első sikerét 1895-ben Torda város megbízásából A Tordai Országgyűlés megfestésével szerezte. 1897 és 1902 között az Országház dekorációs munkálataiban vett részt. Az ebédlőterem (ma Vadászterem) két végére festett egy-egy nagyméretű freskót, a magyarok ősi foglalkozásának tartott halászat és vadászat témájára. A Halászat a Balatonon a 15. században című falkép Tihanyban szerzett benyomások alapján született, A vadászat. Etele megmenti Budát falképhez valószínűleg Arany János Buda halála című balladájának nyolcadik éneke adott inspirációt. Az ábrázolásokat a művészettörténészek az életmű korai szakaszának kiemelkedő alkotásai között tartják számon. Mindkét művet 1902-ben fejezte be, és még ebben az évben Nagy Sándorral közösen létrehozták a gödöllői művésztelepet. Gödöllőn szövő-manufaktúrát létesített, amely később az Iparművészeti Iskola tanműhelye is lett, ahol tanított is.

Körösfői-Kriesch Aladár

Körösfői-Kriesch Aladár

Tordai Országgyűlés

Tordai Országgyűlés

Fontosnak tartotta a természetes anyagok és színek használatát, ezért tanulmányozta a még fellelhető hagyományos népi technikákat és a népi motívumkincset. Gyűjtései során főleg Erdélyben és Kalotaszeg környékén, de például Mezőkövesden is járt. 1907-ben vette fel a Körösfői előnevet a kalotaszegi medence gazdag népművészeti anyaga előtti tiszteletadásként. Részt vett a Malonyay-féle A magyar nép művészete című könyv anyagának gyűjtésében is. A festmények és grafikák mellett időnként szoborkompozíciókkal is foglalkozott. Mozaikot és üvegablakot is tervezett, ezeknek többnyire Róth Miksa volt a kivitelezője.

Körösfői a festmények, grafikák, iparművészeti tervek mellett számos falképet is készített, többek között a Színművészeti Akadémiára, a váci Örökimádók templomába, a temesvári Papneveldébe, az 1910-es bécsi Vadászati Kiállításra, a mexikói operaházba, a budapesti Zeneakadémiára, a marosvásárhelyi Kultúrpalotába, a pesti Központi Szeminárium kápolnájába, Pannonhalma millenniumi emlékművébe és a zebegényi templomba (amelyet egyébként Kós Károly tervezett szintén a magyar szecesszió szellemében).

Zeneakadémia falfestmény

Falkép a budapesti Zeneakadémián

Hódolat Hungáriának, Marosvásárhely

Hódolat Hungáriának – Kultúrpalota, Marosvásárhely

Mindezek mellett könyveket tervezett, illusztrációkat és számos akvarellt is készített. Épület- és szobabelsőket, sőt tárgyakat is tervezett, valamint számos tanulmányt írt a magyar iparművészetről, népművészetről. 1907-ben állami aranyéremmel tüntették ki „a hazai iparművészet különféle ágainak nemzeti irányba való fejlesztéséért”. Tagja volt a KÉVE művészcsoportnak. 1913-tól az Iparművészeti Iskola díszítőfestő osztályát vezette.

A Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke volt, Céhbeliek néven pedig külön kiállító társaságot is szervezett, amely 1914-től 1934-ig működött. 1918–19-ben a Nemzeti Tanács mellett működő Irodalmi és Művészeti Szaktanács tagja volt.

Az első világháborúban haditudósítóként járta a harctereket, itt súlyosbodott tüdőbaja, mely végül június 16-án bekövetkezett halálát okozta.

Felhasznált irodalom:

DÉNES Jenő, Kőrösfői-Kriesch Aladár, Budapest, Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Keresztényrégészeti és Művészettörténeti Intézet, 2018. (reprint)

KESERÜ Katalin, Kőrösfői-Kriesch Aladár, (A Művészet Kiskönyvtára, 116), Budapest, Corvina, 1977.

Bojtos Anikó: Az Országház falfestményei. Országház Könyvkiadó, 2016.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT