Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

125 éve fővárosunk Budapest

1892-ben a kiegyezés és a királykoronázás negyedszázados évfordulója teremtett alkalmat arra, hogy a Monarchia második városát olyan címmel lássák el, amely Béccsel egyenrangúvá teheti. Az ünnepségek miatt a magyar fővárosban tartózkodó Ferenc József engedett a miniszterelnök kívánságának, és június 10-én elrendelte a „Budapest fő- és székváros” elnevezés használatát.

Ő császári és apostoli királyi Felsége szavai (1892. június 8.)

„Hü ragaszkodásuk és hódolatuk kifejezéséért ismételve köszönetet mondva, biztosítom önöket, hogy a szép Budapestnek, magyar székvárosomnak további felvirágzását szivemből kívánom és élénk örömmel kisérendem.”

A döntés nyomán született Szapáry Gyula miniszterelnök Budapest lakosainak címzett leirata (1892. június 11.)

„Budapest főváros közönségének.

Ő császári és apostoli királyi Felsége ministerelnöki minőségemben tett előterjesztésemre folyó évi június hó 10-én, Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Budapest főváros, mint magyar székvárosa ezentúl ’Budapest fő- és székváros’ elnevezést használhasson. Miről a főváros közönségét örvendetes tudomásul és megfelelő további intézkedés végett ezennel értesítem.”

Budapest 125


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT