Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

125 éve hunyt el Csemegi Károly, az első magyar büntető törvénykönyv megalkotója

125 éve, 1899. március 18-án hunyt el Csemegi Károly ügyvéd, igazságügyi államtitkár, kúriai tanácselnök, az első magyar büntető törvénykönyv, azaz a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk megalkotója. A róla elnevezett Csemegi-kódex a francia, az olasz és a német büntetőjog alapos tanulmányozása során szerzett ismereteinek felhasználásával öt évig készült, és a törvényjavaslathoz kapcsolódó, a kor büntetőjog-tudományának eszméit érvényre juttató 700 oldalas indokolást a hazai jogászság napjainkig a jogtudományi szakirodalom egyik legkiválóbb szellemi termékeként tartja számon.

Csemegi Károly portréja
Forrás: Magyar Jogi Portál (https://konyvtar.parlament.hu/csemegi-karoly)

​​​​A magyar jogalkotás és a büntetőjogi kodifikáció elismert egyéniségének legnagyobb alkotása másfél éves országgyűlési vita után 1878. május 29-én került kihirdetésre és 1880-ban lépett hatályba. A Csemegi-kódex egyike a hazai jogalkotás legjelesebb alkotásainak, melyet az adott kor modern jogszabályaként ítélhetünk meg. Módosításokkal ugyan, de a kódex általános része 1951-ig, az egyes bűncselekményeket és az azokhoz tartozó büntetési tételeket tartalmazó különös része pedig 1961-ig volt hatályban.
A kihágásokról szóló 1879. évi XL. törvénycikk szerkesztését is Csemegi Károly végezte. A két törvény együtt alkotja az első magyar törvénnyé lett teljes büntető kódexet.

A kihirdetett törvény szövege az Országos Törvénytárban (1878. május 31.)
Forrás: Országgyűlési Könyvtár

Csemegi 1878-ban kezdeményezte és megalapította a Magyar Jogász Egyletet, amelynek első elnöki funkcióját 1898 májusáig ő töltötte be.

A büntető jogtudomány kiemelkedő alakjának részletes életrajzát elolvashatják az Országgyűlési Könyvtár repozitóriumában, a Magyar Jogi Portálon (https://konyvtar.parlament.hu/csemegi-karoly), ahol teljes szöveggel elérhetők a szerző digitalizált könyvei is. A portálon Csemegi Károly művei mellett, több mint 120 hazai jogtudós szerzői jogilag nem védett könyvét böngészhetjük szabadon (https://konyvtar.parlament.hu/jogtudosok).

Lőw Tóbiás tevékeny részt vállalt a Csemegi-kódex előkészítésében és szerkesztésében. Fő műve a magyar büntetőtörvénykönyv és teljes anyaggyűjteményének sajtó alá rendezése, összeállítása. A két kötetes mű 1880-ban látott napvilágot.
Forrás: Országgyűlési Könyvtár

Az első büntető törvénykönyvről további részleteket, érdekességeket tudhatnak meg egy korábbi honlapcikkünkből, mely a kódex elfogadásának 140. évfordulójára emlékezik: https://go.ogyk.hu/qnaxw

Mindemellett szeretettel ajánljuk figyelmünkbe a könyvtár Nagy olvasótermében található tárlóban berendezett kiállításunkat, mely Csemegi Károly életművének állít emléket a jogtudós halálának 125. évfordulója alkalmából.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT