Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

18. századi jezsuita világatlasz a muzeális gyűjteményben

Franz Wagner (Wanger, Allgau, 1675. augusztus 14. – Bécs, 1738. február 5.) jezsuita pap, szótárszerkesztő, a bécsi jezsuita szeminárium igazgatója. 1690-ben, Kremsben lépett be a rendbe, később Pozsonyban és Nagyszombatban tanított. 1705 körül hívták Bécsbe, attól kezdve ott folytatta a pályáját. Számos könyv szerzője volt, elsősorban szótárak, illetve történeti és kronológiai munkák köthetőek a nevéhez. Egyebek mellett1 írt latin frazeológiai szótárt (Universae Fraseologiae latinae Corpus. Augsburg, 1718)2, egyetemes történettel foglalkozó tankönyvet (Introductio in universalem historiam in usum scholarum. Bécs, 1729–30), valamint geográfiai tankönyvet (Introductio in universam geographiam iuventutis academicae commodo. Bécs, 1745), de ismert egy Lipót császárról írt életrajza is.3 Legismertebb munkája talán az Einleitung in die alte und neuere Geographia in XXXVII. Landcharten… (a továbbiakban: Einleitung) című világatlasz.4

Az Einleitung az első kisméretű világatlasz volt, amely 1737-ben jelent meg Bécsben, Leopold Hödl kiadásában, Gregory Kurtzbock nyomdájában. A 337 oldalas munka összesen harminchét térképet tartalmaz. Az egyes térképek a világ különböző tájait mutatják be, Ázsiától Afrikán és Európán át Amerikáig. A hangsúly azonban Európán van: a térképek többsége, összesen huszonnyolc e földrész egy-egy országát vagy régióját ábrázolja, csupán a maradék kilenc foglalkozik Ázsiával, Afrikával, illetve Amerikával. Az egyes térképek nagyobb része 18. századi, kisebb része ókori állapotukban mutatja be az adott vidékeket. Ám több esetben egy adott régiót mindkét formájában megvizsgálhatunk a kötetben: például Gallia vagy Hispánia mind az „antiqua”, azaz ókori, mind a „nova”, azaz korabeli verzióban megtalálható a térképek között.5 Wagner alapos és lényegre törő német nyelvű leírásokat is készített a térképek mellé. A szöveg jellege bizonyos elemeiben lexikon- vagy enciklopédiaszerű: egy-egy kérdést – például „Mi található Erdélyben?” vagy „Mi Macedónia?” – rövid válasz követ. A magyar olvasónak érdekesség lehet, hogy a 33-as számú térkép a Magyar Királyságot, illetve a környező országok egy részét – például az akkor oszmán fennhatóság alá tartozó Balkán-félsziget északi vidékét, többek között a mai Bulgária, Macedónia vagy Szerbia északi területeit – ábrázolja (a térkép címe Hungariæ Regnum cum Adjacentibus).

A könyvtárunk állományában található példány korabeli egészbőr-kötéssel rendelkezik, az elülső kötéstábláján olvasható egy régi tulajdonosi bejegyzés is. Az Einleitung az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményének része, azon belül 924.684-es jelzet alatt található meg.

 

Felhasznált irodalom

 

1. Műveinek listája megtalálható a következő linkeken: Wagner Ferenc, SJ, in: Katolikus lexikon http://lexikon.katolikus.hu/W/Wagner.html , illetve Wagner Ferencz, in: Szinnyei József : Magyar írók élete és munkái https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/w/w30156.htm Letöltés ideje: 2022.05.20.
2. Tarnai Andor: Az egyházias tudományosság alkonya, in: Tarnai Andor: A magyar irodalom története http://iti.mta.hu/tarnai/bblitems/tarnai1964n.html Letöltés ideje: 2022.05.20.
3. Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. I–II. Augustae Vindelicorum, 1719–1731. Tóth Gergely: Felekezetiség és történelmi emlékezet: A Rákóczi-szabadságharc a 18. századi honi történetírásban. In: Történelmi Szemle 52. (2010) Online: https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2010-1/013-035_toth.pdf Letöltés ideje: 2022.05.23.
4. Az alábbi honlapon megtekinthető az egész mű digitalizált formában: https://sylviaioannoufoundation.org/en/collection/digital-library/b1792/#accordion-4 Letöltés ideje: 2022.05.20.
5. Az összes térkép felsorolását lásd: Einleitung In die Alte und Neuere Geographia ... in: Sylvia Ioannou Foundation honlapja https://sylviaioannoufoundation.org/en/collection/digital-library/b1792/ Letöltés ideje: 2022.05.20.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT