Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

200 éve született Horvát Boldizsár egykori igazságügyminiszter

Horvát (egyes források szerint Horváth) Boldizsár 1822. január 1-jén született Szombathelyen. Jogi diplomáját a győri akadémián szerezte. 1848-ban az első népképviseleti országgyűlés tagjaként a szombathelyi választókerületet képviselte.

Országos hírnévre az 1860-as Országbírói Értekezleten tett szert, ahová Apponyi György országbíró meghívására érkezett. A közjog és a magánjog markáns elhatárolásával foglalt állást az in integrum restitutióval (azaz az eredeti állapot helyreállításával) kapcsolatos vitában.

Az 1865-ben összehívott országgyűlésre a szombathelyiek újból képviselőjükké választották, 1866. december 1-jén pedig a közjogi kiegyezés mellett tartott beszéde után igazságügyminiszterré nevezték ki. Ebben a minőségében benyújtott törvényjavaslatai máig meghatározó változásokat idéztek elő a hazai jogrendszerben. Elválasztotta a törvényhozást a közigazgatástól, megalapozta a bírói függetlenséget, ugyanakkor a bírói felelősséget is szabályozta. A királyi kúriát semmítőszékre és legfőbb ítélőszékre osztotta, büntetőjogunkból száműzte a botbüntetést, valamint eltörölte a vérdíjat.

1871-ben a birtokos arisztokrácia támadásai miatt lemondott miniszteri állásáról, így reformtörekvései egy része befejezetlenül maradt.

Lemondását követően a magyar földhitel-részvénytársaság és a municipális bank igazgató-elnökévé választották, 1877-től pedig az Esterházy-javak zárgondnoka lett. 1878-ban végleg visszavonult a közélettől, ekkor kezdett komolyabban foglalkozni szépirodalommal, 1887-ben pedig a Kisfaludy Társaság soraiban is helyet foglalt.

Horvát Boldizsár 1898. október 28-án hunyt el Budapesten. Családi sírboltja a Fiumei úti temetőben található.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT