Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

30 éve történt: A köztársaság kikiáltása Magyarországon

1989. október 23-án, az 1956-os forradalom 33. évfordulóján kiáltották ki Magyarországon a köztársasági államformát, amely a kommunista berendezkedésű országokban bevett népköztársaságot váltotta fel.

Ekkor lépett hatályba az Országgyűlés által október 18-án elfogadott 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról. Az állampárt és ellenzéke közötti Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások eredményeként az 1949-ben megalkotott, a diktatúrát megalapozó alkotmányból a demokratikus kereteket biztosító jogszabály lett.
Az államformára vonatkozóan a következő módosításokat hozták:

„Az Alkotmány I. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § Magyarország: köztársaság.

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. […]

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

[…]

5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi épségét, valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.”

A Magyar Nemzet október 23-ai száma fejlécén hirdette: Köszöntjük a Magyar Köztársaságot!

A hivatalos bejelentést ünnepélyes zászlófelvonást követően Szűrös Mátyás házelnök tette meg az Országház erkélyéről. Szavait a Kossuth téren összegyűlt tömeg hallgatta. Beszédében ezt mondta:

„Ünnepélyesen bejelentem, hogy az Országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai naptól, 1989. október 23-tól, országunk államformája és neve: Magyar Köztársaság. […] A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam lesz, amelyben […] magyar és más nemzetiségű honfitársaink megtalálják számításukat, boldogulásukat, és amelyet biztonságos otthonuknak tekinthetnek. […] A hazához és a haladáshoz, a nemzeti összefogáshoz és a demokráciához, a humanizmushoz fűződő gondolatok és törekvések jegyében mindenkit következetes cselekvésre és kitartó munkára hívok fel az ország jobb jövője érdekében.”

Köztársaság Kikiáltása

A köztársaság kikiáltásának napja a Kossuth téren (fotó: Derzsi Elekes Andor (forrás: https://hu.wikipedia.org/)

Az első szabadon választott Országgyűlés 1990 májusában nemzeti ünneppé nyilvánította október 23-át, az 1956-os forradalom kezdetének és a köztársaság kikiáltásának napját.

Könyvtárunkban több mű is foglalkozik a köztársaság 1989-es kikiáltásával és utóéletével. Ezekből közlünk az alábbiakban egy rövid válogatást:

Tőkés Rudolf: A harmadik magyar köztársaság születése: emberek, ideológiák és intézmények. Budapest, L'Harmattan, 2015.
OGYK jelzet: KK V/7470

Romsics Ignác: A Harmadik Magyar Köztársaság, 1989-2009. Budapest, Kossuth, 2010.
OGYK jelzet: KK IV/13121

Katona András: A harmadik Magyar Köztársaság 20 éve. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010.
OGYK jelzet: 578.524

Smuk Péter: Magyar közjog és politika, 1989-2011: a harmadik Magyar Köztársaság alkotmány- és parlamentarizmustörténete. Budapest, Osiris, 2011.
OGYK jelzet: KK V/7107

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT