Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

500 éve született Christoffel Plantin

„Az antwerpeni Plantin-Moretus ház a világkultúra becses dokumentumait őrzi. 1549-ben költözött a városba Plantin Kristóf francia könyvnyomtató, hogy még új keletű művészetét flamand földön is meghonosítsa. Házát már veje, Moretus János múzeummá rendezte be, s az immár négyszáz év óta őrzi a könyvművészet és a patrícius életforma tárgyi dokumentumait, a hajdani könyvnyomtató lakását, egyedülálló magánlevéltárát, egykorú nyomdagépeit, betűszekrényeit és betűit, szedő- és korrektorhelyiségeit, a tiltott művek jegyzékét és azt a családi képcsarnokot, melynek legtöbb darabját Plantin-Moretuséknak az a közeli barátja festette, akit úgy hívtak, hogy Rubens.”

(Radó György: A könyv világünnepe előtt, In: Magyar Nemzet, 1971. november 7., p. 7.)

Christoffel Plantin (1520–1589), híres antwerpeni nyomdász és a kiadó-dinasztia alapítója. Franciaországból, Saint Avertin-ből származott. 1548 körül telepedett le az akkor vezető gazdasági, kereskedelmi és kulturális központnak számító Antwerpenben. Kezdetben bőrművesként, illetve könyvkötőként dolgozott, majd 1555-ben Officiana Plantiana néven nyomdát és kiadót alapított, amely hamarosan a kontinens legnagyobb ilyen intézményévé vált, ezzel pedig Antwerpen városát – Velence és Párizs mellett – a korszak egyik megkerülhetetlen könyvnyomtatási centrumává emelte.[1]

Plantin portréja

Christoffel Plantin- Rubens festményén

Ismertté 1559-ben vált, amikor egy széles körben népszerű könyvet adott ki V. Károly Brüsszelben tartott gyászszertartásáról. Tevékenysége egyre szerteágazóbb lett: egyaránt kinyomtatta a reformáció és az ellenreformáció műveit, a klasszikusokat latin nyelven, illetve térképek kiadásával és kereskedésével is foglalkozott, [2] továbbá jelentetett meg katolikus szertartáskönyveket, héber nyelvű bibliát, botanikai könyvet és anatómiai témájú szakkönyvet is. Munkásságának magyar vonatkozása is van: Zsámboky János humanista tudós több művét is kinyomtatta. 1568 és 1572 között készült el a Plantin-nyomda talán leghíresebb kiadványa, a Biblia Polyglotta vagy más néven Biblia Regia, amely öt kötetben, öt nyelven – latin, bibliai görög, héber, szír és arámi – tartalmazza a Szentírás szövegét. [3] 1571-ben II. Fülöp spanyol király privilégiumot adott neki Spanyolország és gyarmatai összes liturgikus könyvének kinyomtatására és kereskedelmére.

Biblia Sacra

Biblia Sacra (1568-1572) – A Szentírás ötnyelvű kiadása

A nyolcvanéves háború eseményei majdnem derékba törték Plantin karrierjét. A spanyol hatóságok szigorú felügyelet alá vették a könyvkiadást, több nyomdászt száműztek, egyet ki is végeztek. 1576-ban pedig a spanyol csapatok kifosztották és feldúlták Antwerpent, Plantin is csak komoly váltságdíj kifizetése révén tudta elkerülni azt, hogy tönkre tegyék a nyomdáit. Emiatt csődközeli állapotba került, azonban – bár csökkentett üzemmódban – a nyomda tovább tudott működni, és 1579-re már ismét régi fényében tündökölt. Közben 1578-ban ő lett a spanyol uralom ellen harcoló protestáns Egyesült Tartományok hivatalos nyomdásza. Az 1580-as években főleg humanista szerzők műveit, illetve katolikus és protestáns teológiai munkákat adott ki.

Christopher Plantin 1589 júliusában hunyt el, a nyomda és kiadó vezetését veje és üzlettársa, Jan Moretus vette át. Leszármazottaik egészen 1867-ig nyomtattak és adtak ki könyveket. Plantin élete során hozzávetőlegesen 1500-1600 nyomtatványt jelentetett meg, ebből több mint ezer könyv volt. Évente átlagosan körülbelül ötven kiadvány készült a nyomdájában, ez a korabeli technikai viszonyok mellett nagyüzemi termelésnek volt mondható. [4]

Nyomda

Plantin nyomdája az antwerpeni múzeumban

Egy Plantin-kiadvány az Országgyűlési Könyvtár Muzeális Gyűjteményéből: Theatrum Orbis Terrarum

Abraham Ortelius (1527-1598) brabanti térképész, földrajztudós volt. Jómódú antwerpeni kereskedőcsaládból származott, pályáját térképfestőként kezdte, majd műtárgyak kereskedésével foglalkozott. 1560 körül, egy másik híres térképésszel, Gerardus Mercatorral való utazása hatására kezdett el a kartográfia iránt érdeklődni. Fő műve, a napjainkban az első modern atlaszként számontartott Theatrum Orbis Terrarum 1570-ben, a németalföldi térképészet aranykorának hajnalán jelent meg Antwerpenben. [5]

Világtérkép

Theatrum Orbis Terrarum. 1570.

Az előbb említett régió közel két évszázadon át a modern térképkészítés központjának számított. Kezdetben, a 16. század második felétől Antwerpen, majd az 1580–90-es évektől Amszterdam töltötte be Európa földrajzi-térképészeti centrumának a szerepét. Ehhez az egyre növekvő keresletet egyrészt a világ különböző pontjaira induló expedíciók, a földrajzi felfedezések biztosították. Másrészt, a térképészet fontos helyet foglalt el a korabeli németalföldi vizuális kultúrában: a táj- és városképekhez hasonlóan a térképek a polgárság lakásainak falait díszítették.[6] Ortelius atlasza nagy sikert aratott, már a szerző életében tizenkét latin kiadást ért meg, továbbá megjelent holland, német, spanyol és francia fordításban is. 1579-től Plantin lett a mű kiadója, akinek halála után „Ex Officiana Plantiana” megjelöléssel jelent meg a világatlasz. Az egyes kiadások nem változatlan utánnyomások voltak, hanem frissültek a legújabb tudományos és földrajzi ismeretek szerint. Az utolsó bővítéssel ellátott kiadás 1595-ben jelent meg.

A könyvtárunk állományába tartozó példányt is – amely a Theatrum legteljesebb, legdrágább kiadása[7] - Antwerpenben adták ki Plantin örökösei, 1595-ben. Ebben a kiadásban jelent meg először Izland térképe, amely mérföldkőnek tekinthető, mivel ez az első modern értelemben vett, kartográfiai pontosságra törekvő, önálló térképi ábrázolása a szigetországnak.[8]

Az OGYK példányának bibliográfiai adatai:

https://go.ogyk.hu/r[1] The Royal Bible. Missal. Accounts of the King of Spain, 1568–1578, in: World Digital Library https://www.wdl.org/en/item/11725/ (Letöltés: 2020.05.12.)

[2] Steve E. A. Philips: Mapmakers in the Low Countries in the Age of Discoveries, in: Imago Mundi, Vol. 59, No. 2 (2207), pp. 248 -249.

[4] Timkó György: Plantin, „a nyomdászok királya”. Plantin antwerpeni nyomdája és múzeuma, In: Magyar Grafika, 2001/5. szám, p. 68.

[5] Map of the Gold-Producing Region of Peru. Florida. The Guastecan Region. In: World Digital Library https://www.wdl.org/en/item/469/ (Letöltés: 2020.05.12.)

[6] Abraham Ortelius világatlasza, In: Képes könyvek. Régi nyomtatványok az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményéből, szerk. Pócs Dániel és Serfőző Szabocs. Országgyűlési Könyvtár, Budapest, 2002, p. 60.

[7] Az első kiadástól kezdve négyféle formátumban és árban árulták (Pócs és Serfőző 2002, p. 61.)

[8] Pócs és Serfőző 2002, p. 61.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT