Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

500 éves az Országgyűlési Könyvtár legöregebb könyve, Werbőczy Tripartituma

Tripartitum (magyarul Hármaskönyv) néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, amelyet II. Ulászló király megbízásából az országbírói ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy István 1504 és 1514 között állított össze. A Hármaskönyv célja a korabeli Magyarország jogi szabályainak és szokásjogainak összegyűjtése, rendszerezése és írásba foglalása volt. A munkát az országgyűlés elfogadta, a király aláírta, azonban ki nem hirdette, így nem emelkedett törvényerőre. Miután a király 1516-ban meghalt, Werbőczy a munkát 1517-ben Bécsben titokban, saját költségén, Johann Singriener nyomdájában kinyomatta. A Hármaskönyvet más jogszabálygyűjtemény hiányában alkalmazni kezdték a bíróságokon, és a későbbiekben mint szokásjog érvényesült.

Az Országgyűlési Könyvtár példánya 1997-ben egy New York-i árverésen bukkant fel, és a Művelődési Minisztérium a Microsoft Hungary támogatásával ajándékozta a gyűjteménynek.

Bár korban egyetlen kötetünk sem vetekszik a Tripartitummal, a könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye szintén bővelkedik régi, értékes dokumentumokban, melyek immár digitálisan is olvashatók.

Tripartitum

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT