Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A bíbor méltóság, a sárga árulás

A Balassi Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogi szimbólumok és rituálék történetét, bonyolult rendszerét járja körül a szakszerűséget az olvasmányossággal párosítva. A mű szerzője az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének oktatója, aki "Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben" címmel már hosszú évek óta tart fakultatív előadásokat a kar joghallgatóinak.

Ernst Cassirer szerint "Az ember lényege a szimbólum, amelynek segítségével megismeri a világot és kifejezi a maga világát: teret és időt, mítoszt és vallást, a művészetet, a történelmet és a tudományt is." Az első szimbólumok főként természeti jelenségekhez kapcsolódtak, majd a különböző világnézetek kialakulásával új szimbólumrendszerek születtek. A szimbólumokban a jogi és néprajzi vonatkozások szoros összefüggése figyelhető meg. A ceremónia, a szertartás az antik időktől része az ember életének, és fontos forrása a régi jog megismerésének.

A szimbólumok és rituálék egy része folyamatosan változik, alkalmazkodik az egymást követő korok igényeihez, a benne élő emberek életmódjához, a társadalmi, politikai berendezkedéshez, a régi és új jogintézményekhez. De vannak olyanok is, mint például a színek, amelyek mindmáig megőrizték szimbolikus erejüket. A fehér szín például a tisztaságot, az ártatlanságot és a jót fejezi ki, a bűnvádi eljárásban pedig az igazsághoz kapcsolódik. A kék elsődlegesen az intellektus, a béke és az elmélkedés színe, amely Európában a XIII. századtól kezdve az ünnepi és a fejedelmi öltözék színe lett.

A kötet szerzője végig kíséri az egyes színek jelentését a jogtörténetben, foglalkozik az állatok szimbolikus megjelenítésével és áttekinti a ruházat és a jelképek közötti összefüggéseket is. Rituálékban és szokásokban bővelkedik a magánjog, mely önálló fejezetben kerül tárgyalásra. A mű foglalkozik a hatalmi felségjelvényekkel, az ítélkezési szimbólumokkal és a büntetésekhez kapcsolódó rituálékkal is.

A kötet képekkel gazdagon illusztrált, melyet a témával foglalkozó gazdag szakirodalom felsorolása zár.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/403

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT