Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A jogalkalmazási gyakorlat online közzétételi forrásai – Bírósági határozatok

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében rendelkezik a Bírósági Határozatok Gyűjteményéről (BHGY).

Itt a Kúria, az Ítélőtábla, valamint – némileg szűkebb körben – a törvényszék köteles digitális formában közzétenni az ügy érdemében hozott határozatait. (Bár a törvény nem sorolja fel, de a gyűjteményben a járásbíróságok döntései is elérhetőek.). Ennek jelentősége, hogy ily módon anonimizált határozatként megismerhetjük a fenti fórumok olyan döntéseit is, amelyek nem jelennek meg szerkesztett határozatként. Az ún. szerkesztett határozatokhoz (BH, BDT, stb.) jellemzően csak valamilyen előfizetett adatbázisban vagy folyóiratban lehet hozzáférni. (A bíróságokat a 26/2019. [XI. 25.] OBH utasítás orientálja a BH-k közzétételével kapcsolatban).

Vannak azonban határozatok melyek nem tehetők közzé. Ezek közé tartoznak például bizonyos a családjogi ügyekben, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekben, vagy kiskorú veszélyeztetése alapján indult büntetőeljárásban hozott határozatok.

A „BHGY”-n a felhasználó többféle szempont szerint tud keresni. Ilyen a határozatot meghozó bíróság megjelölése, vagy a határozatot meghozó kollégium kiválasztása – a megadott bíróság alapján leszűkített listából –, a határozat által érintett jogterület kiválasztása – a megadott kollégium alapján leszűkített listából –, a határozat fajtájának kiválasztása, a határozat azonosítójának megadása, a határozat meghozatala évének megadása. Anonimizált határozat eléréséhez a felhasználó szabadszöveges keresést is indíthat, továbbá lehetőség van a jogszabályhelyek megjelölésével történő keresésre is.

A Kúria jogegységi határozatai, elvi határozatai, kollégiumi véleményei és az egyedi ügyekben hozott határozatai, teljes körűen elérhetők a Kúria honlapjáról.

Itt arról is tájékozódhatunk, hogy mit jelentenek a rejtélyes rövidítések, amelyekkel a bírósági határozatokat jellemzik megalkotóik (például: BJE – Büntető jogegységi határozatok, KJE – Közigazgatási jogegységi határozatok, MJE – Munkaügyi jogegységi határozatok).

Ugyan nem tartozik a klasszikus igazságszolgáltatási rendszerbe, de itt említenénk meg, hogy az Alkotmánybíróság határozatai is hozzáférhetőek online az Alkotmánybíróság honlapján.

Az Alkotmánybíróság hivatalos lapja – az Alkotmánybíróság Határozatai – 1990-től jelenik meg, és 2011-től már csak online elérhető. Az Alkotmánybíróság határozatai éves kötetben (ABH éves kötetek) is olvashatók az AB honlapján. A kiadvány az Alkotmánybíróság adott évben hozott valamennyi határozatát és végzését tartalmazza, melyekhez tárgymutatót és jogszabálymutatókat is feltüntet. E kötetek szolgálnak az alkotmánybírósági joggyakorlatra hivatkozás alapjául az Alkotmánybíróság határozataiban.

Az AB honlapján szintén hozzáférhető az Alkotmánybírósági Szemle című folyóirat online verziója, mely évi két alkalommal jelenik meg, és az Alkotmánybíróság határozatait, végzéseit szemléző döntvénytár mellett tanulmányokat is tartalmaz.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT