Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban...

A kötet szerzői a hazai jogi felsőoktatásban tevékenykedő – hosszú évek tapasztalatával rendelkező kutató és gyakorló – jogászok. A tanulmánykötet célja, hogy a személyiség védelmének és a médiának szövevényes kapcsolatrendszerében megpróbáljon utat mutatni egy-egy kérdésben.

A kiindulópont a jog számára megragadhatatlan érték, melyet egyszerűen csupán egy szóval illetünk: személyiség. A kötetben számos izgalmas, elgondolkodtató, különböző nézőpontokat felvillantó tanulmány szerepel, melyek azt mutatják meg, hogy a személyiségnek és a személyiségi jogoknak mennyire nem létezik egysíkú dimenziója. A könyv a személyiségvédelem körében felöleli a téma polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásait, bemutatva a régi és az új Polgári Törvénykönyv, valamint Büntető Törvénykönyv dogmatikai alapvetéseit, az ide vágó hazai bírói gyakorlatot. A tanulmányok érintik az egyes európai államok megoldásait, valamint a releváns strasbourgi gyakorlatot is.

Az első részben az írások tematikusan végighaladnak a Polgári Törvénykönyvben nevesített személyiségi jogokon és értelmezik azokat a szólásszabadság tükrében. A kötet második része foglalkozik a személyiségi jogok sérelmének polgári jogi jogkövetkezményeivel és eljárásjogi aspektusaival. A mű harmadik részében szereplő két tanulmány a személyiség büntetőjogi védelmét tárgyalja.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/6165 (Nagy olvasóterem)

szemelyiseg

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT