Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Szent Korona története Decsy Sámuel tollából

Augusztus 20., az Államalapítás ünnepe alkalmából állományunk egyik legszebb darabját ajánljuk figyelmükbe, melynek segítségével betekintést nyerhetnek Magyarország legjelentősebb politikai-történelmi jelképe, a magyar királyi korona történetébe.

„Nem hiszem, hogy egy Európai koronát is lehetne, akár alkotmanyára, és formajára, akár méltoságára, akár más egyébb tulajdonságaira nézve, a’ magyar koronához hasonlitani”. (Decsy Sámuel)

A magyar királyi korona elnevezése az évszázadok során többször változott. Kezdetben a „király koronája”, „királyi korona” névvel illették, majd „az ország koronája”, „Magyarország koronája”, a „Szent Korona” nevet viselte. Ritkábban történik utalás Szent Istvánra („corona sancti regis”, corona sancti regis Stephani”). Az Árpád-ház kihalása után jelent meg az „angyali korona”, „corona angelica” kifejezés. A barokk korban tűnt fel az „apostoli korona” elnevezés, a felvilágosodás és a természettudományos gondolkodás 18. századi térhódítása nyomán azonban az angyali és apostoli jelző fokozatosan eltűnt, azokat a „Szent Korona” általános kifejezés váltotta fel. Decsy Sámuel (1742-1816), bölcsész- és orvosdoktor, polihisztor, egyben a felvilágosodás „feltétlen híve, népszerűsítője” : A' magyar Szent Koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak historiája […] című, 1792-ben kiadott monográfiája is ez utóbbi szellemben íródott.

Szent Korona

A kötetben a szerző tényszerűségre törekedve összegzi a magyar Szent Koronával és a koronázási jelvényekkel kapcsolatban eddig összegyűlt ismereteket, valamint az azokhoz kötődő hagyományokat, hiedelmeket. Részletes és pontos leírást ad a koronáról, ismertetve anyagát, méreteit, formáját, ékköveit, illetve az azt díszítő angyal-, szent- és uralkodó-ábrázolásokat. A fizikai jellemzőkön túl pedig kitér a korona magyar nép általi megítélésére, Istentől való származtatására is.

„Eleitől fogva igen felséges gondolatokkal vóltak a Magyarok, ’s vagynak még ma is ezen ekképen le festett ditsősséges koronájokról. Mivel tsak nem midnyájan Istentől magától küldetetnek lenni gondollyák, rendkivül való szentséget tulajdonítanak annak […]”. (Decsy Sámuel)

A mű második felét Decsy a koronázási jelképek bemutatásának szenteli, alapos leírását adva a Magyar Szent Koronához tartozó első- (királyi pálca, arany alma avagy golyóbis, Szent István király kardja és kettős keresztje) és utolsóbb rendbeli klenódiumoknak (Szent István király palástja, kesztyűi, sarui), végül felsorolja az első- és másodrendbeli zászlókat is.

Szent Korona

A szerző a kötetben a korona eredetének és történetének kutatásához kapcsolódó nehézségeket és ellentmondásokat sem mulasztja el feltárni, ezzel objektív támpontot kínál mindazoknak, akik a korona történeti vonatkozásaival foglalkoznak.

Decsy szépséges rézmetszetekkel illusztrált kötete nem lenne teljes anélkül, hogy a Szent Korona hányattatott sorsáról említést tenne, melynek apropóján a koronázási ceremónia részletes bemutatása is helyet kapott a műben.

Decsy Sámuel lenyűgöző kötete mellett számos más, a magyar királyi koronáról, illetve koronázási jelvényekről szóló művet találnak Muzeális gyűjteményünkben:

Darstellung der Ordnung und herkömmlichen Gebräuche der ungarischen Königs-Krönungsamt der Geschichte und Beschreibung der ungarischen Reichs-Krone, des heiligen Stephans Mantels, des Landtages, der Reichsinsignien, der königl. Tafel und der hohen Reichsämter nebst der Beschreibung der Krönung Ihrer kaiserlich-königlichen Majestät Caroline Auguste zur Königin von Ungarn. [Pest] Pesth: [Leyrer] bey Joseph Leyrer, 1825. [14] p., [1] t.fol.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/30

Horányi Elek: Alexii Horányi Hungari Budensis De sacra corona Hungariae ac de regibus eadem redimitis commentarius. [Pest] Pestini: Typis Trattnerianis, 1790. VI, 378 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/3130

Katona István: Dissertatio critica in commentarium Alexii Horányi de Sacra Hungariae Corona. Budae: Typis Regiae Universitatis, 1790. 52 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/3752

Koller József: De sacra regni Ungariae corona commentarius. Quinque-Ecclesiis [Pécs]: Typis Christinae Engel, viduae,1800. VIII, 255 p., V t.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/3115

Lackhner Kristóf: Coronae Hungariae emblematica descriptio. [Lauingen] Lavingae Suevorum: [Winter] Typ. Palatinis exc. M. Iacobus Winter, 1615. 207 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/5703

Pray György: Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum Hungariae pleribusque aliis. Budae: Typis ac Sumptibus Regiae Universitatis Pestanae, 1805. XXVI, 159 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: C2/203

Révai Péter: De sacrae coronae regni Hungariae ortu, virtute, victoria, fortuna brevis commentarius ad nostra usque tempora continuatus Petri de Rewa, comitis comitatus de Turocz. [Nagyszombat] Tyrnaviae: [Berger] typis academicis per Leopoldum Berger, 1732. [8], 109, [79] p., 1 t.fol.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/3840

Schmeizel, Martin: Commentatio historica de coronis, tam antiquis, quam modernis iisque regiis, speciatim de origine et fatis sacrae, angelicae et apostolicae regni Hungariae coronae, cum figuris aeneis, indiceque ac allegatis necessariis auctore Martino Schmeizel ... . [Jéna] Ienae: [Gollner] apud Joh. Martin. Gollnerum, 1713. [16], 237 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 465.714 KOLL. 2.

Vajkovics Imre: Systema de origine sacrae regni Hung. coronae. [Kalocsa] Colocae: Typis Scholarum Piarum, [s. a.]. [40], 9-14., 5-198. p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: B6/3579

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT