Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Augusztusi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatunk be néhányat. Az alábbiakban olvashatja augusztusi gyűjtésünket. Ha szeretne bővebben tájékozódni az egyes kötetek adatairól és elérhetőségéről, csak kattintson a borítóképre.


350 éves az ELTE

350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara: a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 1-2. kötet

Az esemény és az intézmény rangjához méltóan nagyszabású munka az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának 350. évfordulóját ünneplő konferencia-tanulmánykötet. A jubileumi év során megszervezett 21 konferencia előadásait írásban rögzítő tanulmányok a jogtudomány teljes spektrumát átfogják. Ahogyan előszavában Menyhárt Attila dékán fogalmaz: „a magyar jogtudomány jelenlegi állásának lenyomata” ez a két kötet, melynek dolgozatai ugyanakkor a „jövőbe is mutatnak, kérdésfelvetéseket fogalmaznak meg és olyan viszonyítási pontokat rögzítenek, amelyek további kutatásokra is ösztönöznek”.

A februártól decemberig tartó konferenciasorozat szakmai együttműködés eredménye volt. Ez az együttműködés „az ország összes jogi karával és jogtudományi kutatóhelyeivel” történt, emellett pedig a társkarok is aktívan részt vettek a tanácskozásokon.

A kiadvány tizenhét témakörben tartalmaz nem kevesebb mint 137 tanulmányt. A kötetet nemcsak tartalma, hanem impozáns eleganciája miatt is megéri kézbe venni.


Délkelet-Ázsia

Balogh András: Délkelet-Ázsia történelme. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 730 p.

Balogh András, a történelemtudományok doktora több évtizedes diplomáciai tapasztalatait felhasználva írta meg annak a régiónak, Délkelet-Ázsiának a történetét, ahol Magyarországot képviselve a legtöbb időt töltötte. Balogh indiai, majd thaiföldi nagykövet volt, a két megbízatás között pedig a Magyar Külügyi Intézetet vezette. Könyve magyar szerző tollából az első olyan történeti munka, amely a régió egészével foglalkozik.

A nagyszabású mű tizenegy ország több mint kétezer évnyi történelmét öleli fel. A szerző bevallottan nagyobb hangsúlyt helyez azonban a jelenünkhöz közelebbi vagy a világtörténelemre jelentősebb hatást gyakorló történésekre. Több más történelemmel foglalkozó művel ellentétben Balogh könyvében napjaink eseményeit, folyamatait is felvázolja és elemzi. Az utolsó fejezetben pedig a régió szorosabb gazdasági és politikai integrációjának lehetőségeit tárgyalja. Mindemellett Balogh művében számos, Délkelet-Ázsia történelmével kapcsolatos közkeletű tévedést is tisztáz.

A könyv 2018-as második kiadása több újdonságot is tartalmaz a 2015-ös elsőhöz képest. Új, a titkosítás alól időközben feloldott dokumentumokat használt fel a szerző. Nagyobb hangsúlyt kaptak a régió etnikai kisebbségeivel kapcsolatos kérdések. Ritka fényképekkel bővült a kötet korábban is terjedelmes képanyaga. Összességében mintegy 150 oldallal lett hosszabb a könyv.


Európai Ombudsman

Friedery Réka: Az Európai Ombudsman. Budapest MTA, 2018. 178 p.

A mű szerzője, Friedery Réka az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója. Kutatási területei az emberi jogok, az EU-kormányzat, az uniós polgárság, az ombudsmani szerepkör, a menekültpolitika és a menedékjog. Az említett témákban számos publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. A 2018-ban napvilágot látott könyv a magyar szakirodalomban hiánypótló műnek számít. A könyv megszületéséhez szükség volt a 2008-as pénzügyi válságra, amely olyan gazdasági és szociális válságot is magával hozott, amely megkérdőjelezte az európai intézmények hitelességét. A könyv elkészítésének fő célkitűzése az volt, hogy átfogó képet adjon az európai ombudsman hivataláról.

Az Európai Ombudsman Hivatala az európai, így a magyar polgárok érdekeit is védi, amely felállítása óta új aspektussal gyarapította az uniós alapjogvédelmet. A könyvben két nagy szerkezeti egységet találunk. Az első részt a téma elméleti kifejtése alkotja. A tisztább és áttekinthetőbb kép kialakítása érdekében a szerző szükségesnek tartotta az e szekció időbeni strukturálását is. Tárgyalja egyrészt az 1970-es évektől a Maastrichti Szerződésig tartó időszakot, másrészt a hivatal létrehozatalát közvetlenül megelőző, illetve az odáig vezető periódusra osztotta, emellett pedig nem hagyta figyelmen kívül az aktuális változásokat sem. A tematikus felosztású első szerkezeti egység a hivatal életében fordulópontot hozó eset elemzésével zárul. A második nagy szerkezeti egységet az eljárási rész alkotja, amely az európai ombudsman által lefolytatott vizsgálatok menetét tárgyalja. Ebben a részben konkrét ügyek bemutatására is sor kerül, az utolsó fejezet pedig az ombudsmani eljárás kiegészítő jellegével foglalkozik.

Ajánljuk a könyvet mindazok számára, akik hiteles képet és információt akarnak szerezni az európai ombudsmani hivatal létrejöttéről és működéséről.


Válás

Nagy Sándor: Engesztelhetetlen gyűlölet: válás Budapesten (1850-1914). Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2018. 503 p. (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából)

Bár a szerző a bevezetőben leszögezi, hogy műve elolvasásával nem leszünk a korabeli házasságok hálószobatitkainak részesei, mégis rendkívül izgalmas család- és házasságtörténeti kiadványt ismerhet meg, aki kézbe veszi Nagy Sándor kötetét.

A kötetben a budapesti válások szociológiai megközelítésén túl – hazánkban eddig egyedülálló módon – a válás jogának történetét ismerhetjük meg.

A kötet a válásokat azok jogi összefüggésében tárgyalja. Egészen a 18. századig nyúlik vissza a válás jogának formatív vizsgálatában. Áttekinti, hogy a jognak, az államnak, a bíróságoknak, az érintett házasfeleknek milyen szerepe volt a házassági összetűzések kezelésében, valamint a házasságok szabályozásában.

Válóperes iratanyagok vizsgálatával messze túlmutat az eddig ismert szikár statisztikai adatokon, melyek a válások számadataira fókuszáltak. A kötetben a téma újszerű, történeti demográfiai, szociológiai vizsgálatra is sor kerül, és az is kiderül, hogyan vált a válás a hétköznapi gyakorlat részévé a 19. század második felének Budapestjén.

A mű a "Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából" 5. köteteként és a "Magyar Családtörténetek: Tanulmányok" sorozat második részeként jelent meg.


GDPR

Sepsi Tibor: GDPR útikalauz adatkezelőknek. Budapest, Wolters Kluwer, 2019. 363 p.

Magyarországon adatkezelők százezrei kezelnek személyes adatokat. A Wolters Kluwer Kiadó gondozásában megjelent kötet célja, hogy jól áttekinthető és közérthető módon nyújtson segítséget az európai uniós általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR adatkezelési szabályrendszerében történő eligazodáshoz. A mű előszava szerint, „ez a könyv a GDPR és a kapcsolódó hazai jogszabályok alkalmazásának olyan túlélőkalauza szeretne lenni, amiből a legalapvetőbb gyakorlati információkat, a fontos kérdéseket, és ahol ilyenek vannak, ott a fontos válaszokat is ki-ki a lehető legegyszerűbben érheti el a saját adatkezeléséhez. A Douglas Adams páratlan fantáziájából megszületett Galaxis Útikalauzhoz hasonlóan ennek a kalauznak is az a legfontosabb célja, hogy olvasója ne essen pánikba. Ugyanakkor ez a könyv nem kívánja háttérbe szorítani az adatvédelem Enciclopedia Galacticáit, a GDPR jóval terjedelmesebb, akadémiai igényességű feldolgozásait.”

Az útikalauz különösen azoknak az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak lehet hasznos, akik belső erőforrások felhasználásával maguk küzdöttek és küzdenek meg most is a feladattal. Az összeállítás többek között azzal is segíti, illetve könnyíti az adatkezelők munkáját, hogy tematikus bontásban és egységes, nem csak a jogászok számára átlátható szerkezetben férhetnek hozzá a jogszabályok és az azok értelmezésére kiadott iránymutatások számukra fontos elemeihez.

A könyv szerzője Sepsi Tibor ügyvéd, alkotmányjogász, az ELTE Alkotmányjogi Tanszékének külsős oktatója.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT