Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az ENSZ és a nők helyzete

1857. március 8-án jobb munkafeltételekért és méltó bérezésért tüntettek textiliparban dolgozó nők New Yorkban, 1917-ben pedig szintén ezen a napon orosz munkásnők követeltek békét és kenyeret, mely esemény elvezetett a nők választójogának kivívásához Oroszországban. E két – nőjogi szempontból kiemelkedő jelentőségű – esemény hatására 1917 óta március 8-án tartják világszerte a nemzetközi nőnapot, mely évről évre ráirányítja a figyelmet a nők helyzetére, és azokra a társadalmi problémákra, melyek kezelése nélkül elképzelhetetlen a nemek közötti valódi egyenlőség.

1946. március 14. Az akkor még ENSZ-albizottságként működő nőügyi testület tagjai sajtótájékoztatót tartanak. Balról jobbra: Angela Jurdak, Libanon; Fryderyka Kalinowski, Lengyelország; Bodgil Begtrup, a bizottság elnöke, Dánia; Minerva Bernardino, Dominikai Köztársaság; Hansa Mehta, India. A testület ugyanazon év júniusában lett albizottságból bizottság (forrás: UN Photo)
1946. március 14. Az akkor még ENSZ-albizottságként működő nőügyi
testület tagjai sajtótájékoztatót tartanak. Balról jobbra: Angela
Jurdak, Libanon; Fryderyka Kalinowski, Lengyelország; Bodgil Begtrup, a
bizottság elnöke, Dánia; Minerva Bernardino, Dominikai Köztársaság;
Hansa Mehta, India. A testület ugyanazon év júniusában lett
albizottságból bizottság (forrás: UN Photo)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulása óta kiemelt politikai, gazdasági és társadalmi kérdésként kezeli a női egyenjogúságot, ennek megfelelően története során több nyilatkozatban állt ki a nőket érő hátrányos megkülönböztetés ellen, illetve számos nemzetközi programot indított a nők helyzetének javítása érdekében.

Már az ENSZ 1945-ben létrejött Alapokmánya is kiállt „az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett”. Ezt követően az ENSZ Közgyűlés első, 1946. január 10-én megnyílt ülésszakán a norvég Frieda Dalen lehetett az első női küldött, aki beszédet intézett a testület tagjaihoz, az Egyesült Államok akkori ENSZ közgyűlési delegáltja, Eleanor Roosevelt pedig felolvasta nyílt levelét a „világ nőihez”, nagyobb szerepvállalásukat sürgetve a nemzetközi színtéren. Még ugyanabban az évben létrejött a Nőügyi Bizottság a Gazdasági és Szociális Tanács égisze alatt, amely az első nemzetközi testület lett, amely kizárólag a nemek egyenjogúságát és a nők felemelését igyekezett elősegíteni civil szervezetek, illetve az egyes tagállamok közreműködésével. A bizottság elsődleges feladata a nők jogi helyzetének nyomon követése globális szinten.

Eleanor Roosevelt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának angol
nyelvű példányát tartja (forrás: Wikipedia)

Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata volt az első olyan dokumentum, amely egyértelműen hitet tett minden ember elidegeníthetetlen jogai, méltósága és egyenlősége mellett nemtől, kortól, származástól függetlenül. A nyilatkozat Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányával, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egységokmányával egyetemben a három legfontosabb jogalapot jelenti a nemek egyenlősége szempontjából. Az ENSZ 1975-től emlékezik meg a nőnapról, és kezdeményezésére ebben az évben indították útjára a Nemzetközi Nők Éve című programot, mellyel egyidejűleg tartották meg a szervezet első Nőügyi Konferenciáját. Ennek nyomán döntés született arról, hogy az 1976 és 1985 közötti időszak a nők évtizede lesz, melynek évei alatt a konferencián kidolgozott akciótervet fogják megvalósítani.

A nők évtizedének legfontosabb dokumentuma az ENSZ Közgyűlés által 1979-ben elfogadott, a Nők Elleni Diszkrimináció Minden Formájának Megszüntetéséről Szóló Egyezmény, amely a legátfogóbb nemzetközi jogi aktus a nők emberi jogainak védelmével kapcsolatban. Az egyezményt ratifikáló 189 állam jogi kötelezettséget vállalt a nők hátrányos megkülönböztetésének felszámolására a köz- és magánéletben egyaránt. 1993-ban az ENSZ még tovább ment a nők jogainak védelme tekintetében, és elfogadta a Nők Elleni Erőszak Felszámolásáról Szóló Nyilatkozatot, 1995-ben pedig történelmi előrelépés történt a női egyenjogúság tekintetében, amikor megszületett a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform, amely tizenkét fontos területen javasolt egészen konkrét intézkedéseket a nők helyzetének javítása érdekében az előrehaladás folyamatos ellenőrzésének ígéretével.

A Nemzetközi Büntetőbíróság felállítása 1998-ban 120 tagállam részvételével újabb mérföldkövet jelentett a nemek egyenlősége tekintetében. Az évek során ugyanis nemcsak számos nemi alapon elkövetett erőszakos cselekmény ügyében hozott precedens értékű ítéleteket, hanem a bírói és szervezeti apparátusában is kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyezett a nemi kiegyensúlyozottságra.

A nők nemzetközi éve alkalmából kiadott 10 centes bélyeg (forrás:
https://democracyjournal.org)

A globális szegénység felszámolását célzó ENSZ Millenniumi Nyilatkozat és az annak eredményeként létrejött Millenniumi Fejlesztési Célok szintén komoly előrelépést hoztak a nők helyzete szempontjából, hiszen 15 évvel a nyilatkozat elfogadása után a legtöbb fejlődő régióban kiegyenlítődött a nemek aránya az alapfokú oktatásban, az anyai halandóságot pedig 45%-kal sikerült csökkenteni.

Az ENSZ munkája azonban ezzel távolról sem ért véget a nemek egyenlőségéért való küzdelem terén. 2010-ben létrejött a UN Women elnevezésű, a női egyenjogúságot és a nők felemelését zászlajára tűző ENSZ-testület, amely immár önálló intézményként igyekszik tovább erősíteni a női nem globális pozícióját.

Az ENSZ nőkkel kapcsolatos politikájáról és tevékenységéről a könyvtár állományában is számos dokumentumot találnak a téma iránt érdeklődő olvasóink.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT