Actual information Duplicate 0

Dear Visitors,
On 20 June 2024, delivery from the off-site storage facility will be cancelled for technical reasons.
Requests received after 12:00 on 17 June will only be delivered on 25 June.
Thank you for your understanding.

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége...

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elsősorban saját oktatói, kutatói erőforrásainak mozgósításával, az egyes szakterületek jeles képviselőinek bevonásával, az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásával viszonylag rövid idő alatt jelentős mennyiségű, korszerű tananyagot bocsát az egyetemi polgárok rendelkezésére.

A közszolgálati közös modult támogató projekt 16 kötetből álló tankönyvsorozat kiadására vállalkozott, melynek egyik kötete Magyarország tíz éve az Európai Unióban tartalmat hordozza. Az ilyen és ehhez hasonló kerek évfordulók mindig jó alkalmat adnak az összegzésre, számvetésre, továbbgondolásra. Jelen kötet a büntetőjogot érintő európai uniós joganyag mostani állásáról ad „pillanatfelvételt”, fontosabb kérdéskörök elméleti összefüggéseit mutatja be, illetve szükség szerint esettanulmányokkal illusztrálja. A szakkönyv minden fejezete azonos szerkezeti rendben tárgyalja az adott részkérdést. A joganyag történeti fejlődésének bemutatását követi annak hatályos állapota, illetve a jogharmonizációs kötelezettségek hazai teljesítése. A fejezetek végén a szabályozás tovább fejlesztésére vonatkozó hivatalos javaslatok bemutatását szerzői értékelés és jövőkép zárja.

A tanulmánykötet újdonsága, hogy minden fejezet egy vagy több problémafelvető jogesettel indul, amelyek megoldása szervesen betagolódik az adott fejezet érdemi anyagába. A szakkönyvet a feldolgozott joganyag bősége és aktualitása miatt nemcsak az egyetemi hallgatóknak, kutatóknak, oktatóknak, hanem gyakorlati szakembereknek, bíráknak és ügyészeknek egyaránt ajánlja a szerkesztő.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 906.603 EU KK V

az-eu-mint

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT