Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Boda József: „Szigorúan titkos”? Nemzetbiztonsági almanach

Különleges, rendkívül érdekes és információkban gazdag kötet született Dr. Boda József nb. vezérőrnagy tollából. A szerző a felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja. Átfogó képet kaphatunk a titkosszolgálati, nemzetbiztonsági munka történeti fejlődéséről az ókori Egyiptom kémszolgálatától kezdve a Habsburg Birodalom hírszerzésén keresztül a volt európai szocialista országok állambiztonsági szerveinek működéséről egészen napjainkig, a globális és regionális titkosszolgálati szereplőkig bezárólag. A szerző tematikusan áttekinti az Egyesült Államok, az európai országok, Oroszország, valamint az ázsiai térség államainak hírszerzési, felderítési hálózatát és az egyes szakszolgálatok tevékenységét.

A könyv a szakemberek, kutatók, egyetemi hallgatók számára a szaktevékenységet összefoglaló, átfogó anyagot gyűjt össze. Az érdeklődő „civil” olvasók számára pedig izgalmas olvasmányt kínál, amely nyílt forrásokra alapozva mutatja be a nemzetbiztonsági szolgálatok, titkosszolgálatok tevékenységével kapcsolatos ismereteket, mind a katonai, mind a polgári szervezetekre kitérve.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK V/24879

Szigorúan titkos?

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT