Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Democracy's guardians: a history of the German Federal Constitutional Court, 1951-2001

Az Oxford University Press gondozásában 2015-ben megjelent mű a német Szövetségi Alkotmánybíróság történetét dolgozza fel a létrehozásától, azaz 1951-től kezdődően egészen 2001-ig. Először jelenik meg angol nyelven olyan monográfia, amely tudományos igénnyel és átfogóan tárgyalja a német Alkotmánybíróság történetét, de más nyelvterületeken is hiánypótlónak számít ez a mű. A kiadvány multidiszciplináris megközelítésben foglalkozik a témával, a jogtörténeti és alkotmánytörténeti elemeket kombinálja a politika- és társadalomtörténeti vonatkozásokkal.

A német Szövetségi Alkotmánybíróság működésének első hat évtizedében a világ egyik legerősebb és legnagyobb befolyással bíró alkotmányos törvényszéke lett. A bíróság központi szerepet játszott a demokrácia és a jogállamiság megszilárdításában a háború utáni Nyugat-Németországban és modellként szolgál sok más ország alkotmánybírósága számára. A német Alkotmánybíróság vitathatatlanul a német állam azon intézménye, amely az állampolgárok részéről a legnagyobb bizalmat élvezi. A politikából kiábrándult emberek úgy tekintenek az Alkotmánybíróságra, mint a maradandó értékek védelmezőjére és az erkölcsi legitimáció forrására. A könyv bemutatja az Alkotmánybíróság történetének, fejlődésének legfontosabb állomásait, azt a folyamatot, amelynek eredményeként egy erős és befolyásos intézmény jött létre. A mű az Alkotmánybíróság 1951 és 2001 közötti legfontosabb döntései köré építi mondanivalóját. A szerző megvizsgálja a döntésekre adott társadalmi és politikai reakciókat is, amelyeket nagymértékben épít a határozatokról szóló sajtóhírekre, politikusok és bírák személyes feljegyzéseire, iratanyagára.

A kötetet kiegészíti a hivatkozott alkotmánybírósági döntések időrendi jegyzéke, valamint egy betűrendes mutató is segíti a könyv tartalmában történő eligazodást. A téma iránt mélyebben érdeklődő olvasók egy részletes bibliográfiából tájékozódhatnak a vonatkozó további szakirodalomról.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 909.290

Democracy's Guardians

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT