Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Elkészült az 1945-1947-es ciklus Nemzetgyűlés naplójának mutatója

Az 1939–1944-es naplómutató után az Országgyűlési Könyvtár munkatársai elkészítették az 1945-1947 közötti ciklus Nemzetgyűlési naplójának mutatóját, mely az 1945. november 29. és 1947. július 25. között megtartott 148 ülés – nyomtatott formában nyolc kötetben megjelent – teljes anyagát tartalmazza, könnyen áttekinthető formában.

Az újonnan létrejött adatbank segítségével – a korábbihoz hasonlóan – praktikusan, gyorsan kaphatunk információkat a törvényjavaslatokról, interpellációkról, interpellációkra adott miniszterelnöki, miniszteri válaszokról, a bizottsági tagságokról és lemondásokról, mentelmi ügyekről, valamint a Tisztelt Háztól kért szabadságengedélyekről. Külön figyelmet érdemel az ülésnapokon igazolatlanul távol maradó képviselők, illetve a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló javaslatok kérdése, amely ekkor már „baljós árnyként” vetül a magyarországi parlamentáris demokrácia háborút követő néhány évére, mintegy előrevetítve a kommunista diktatúra kiépítésének egyre kevésbé titkolt, majd megvalósított szándékát.

Néhány másodperc alatt megkapjuk az általunk keresett képviselő felszólalásainak számát, valamint hogy mely témához kapcsolódóan kért szót és mely ülésnapokon. A megjelenő adatok közül a dátumra kattintva a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon olvashatók el a Nemzetgyűlési napló vonatkozó oldalai.

Az Országgyűlési Könyvtár újabb, hiánypótló mutató-adatbázisa jelentős mértékben segíti és gyorsítja nemcsak a második világháborút követő rendkívül érdekes korszak kutatóinak munkáját, hanem valóban fontos, alapvető adatokat szolgáltat a korszak iránt érdeklődők számára is.

Az adatbázis elérhető a linkre kattintva:

https://mpgy.ogyk.hu/mutato/mutato45/

Az alábbiakban néhány érdekességet emelünk ki a naplókötetek által felölelt három év parlamenti történéseiből:

  • Keresés témában: Kodály
    A nemzetgyűlési választásról szóló 1945: VIII. tc. 2. §-a alapján képviselővé választandó szellemi és közéleti vezető személyiségek meghívása. Így lettek képviselők pártközi megállapodás alapján köztiszteletben álló tudósok, politikusok, művészek: Bölöni György, Dálnoki Miklós Béla, Juhász Nagy Sándor, Károlyi Mihály, Kodály Zoltán, Moór Gyula, Pátzay Pál, Szent-Györgyi Albert, Szőnyi István, Tamási Áron, Vámbéry Rusztem, Zsedényi Béla. 1945. november 29.
    https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1945_01/?pg=6&layout=s  • Keresés témában: sváb
    Hegymegi Kiss Pál pártonkívüli képviselő Nagy Ferenc miniszterelnökhöz interpellált a sváb kitelepítéssel kapcsolatos szabálytalanságok tárgyában. Ebben szól az atrocitásokról, a szép házaik miatt kitelepített, magyarsághoz hűséges emberekről, és hogy mindez nem illik össze a demokratikus elvekkel. 1946. május 8.
    https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1945_01/?pg=486&layout=s
Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT