Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ercsey Zsombor: Az adóztatás igazságossága

A Patrocinium kiadó gondozásában megjelent monográfia célja az adórendszer igazságosságának vizsgálata, az időszerű problémakörök bemutatása, illetőleg az azokra adható válaszok és fejlesztési irányok kijelölése.

Az adójog kiemelten fontos szerepet tölt be az állam és annak polgárai viszonylatában. Az állam működésének biztosítása, az állami feladatok ellátásának zavartalansága és a sokféleképpen értelmezett állami szerepvállalás tényleges megvalósítása elengedhetetlenné teszi az adójogi normarendszer megfelelő kidolgozását. Az adóztatás igazságosságával kapcsolatban a szerző rámutat, hogy az adóztatásra, mint javak elvonására az igazságosság megvalósulása végett van szükség, hogy a redisztribúción keresztül a javakban előnytelenebbül részesülők is részesülhessenek. Egy alapvetően igazságtalan folyamat, az elvonás az igazságot szolgálja a társadalmi egyenlőtlenségek ellensúlyozásával, az egyenlőségre törekedve. Kiindulópontként John Rawls után az elvek általános felfogását használja miszerint: „Minden társadalmi értéknek – szabadságnak és lehetőségnek, jövedelemnek és vagyonnak, valamint az önbecsülés alapjainak – egyenlően kell megoszlania, hacsak valamelyikük vagy mindegyikük egyenlőtlensége nem előnyös mindenki számára.”

A szerző az alkotmányi alapok relevanciájára tekintettel vizsgálja az adóztatás alkotmányosságát: a Magyar Köztársaság korábbi Alkotmányának és Magyarország hatályos Alaptörvényének rendelkezésein túl röviden rámutat az Európai Unió tagállamainak nemzeti alkotmányi szabályozási megoldásaira. Az Európai Unió és a tagállamok gyakorlatát tanulmányozva a szerző a hazai adórendszer általa szükségesnek tartott változtatásait tekinti át, a felmerülő megoldási alternatívákat és azok alkalmazhatóságát az uniós tagállamok gyakorlatának tükrében elemezve. A mű górcső alá veszi a magyar Alkotmánybíróság adóztatással kapcsolatos eddigi határozatait, kitérve az alkotmányi elvek és értékek, valamint az adójogi normák kapcsolatára is.

A magyar adórendszer alkotmányi alapjának ismertetésén és az egyes adónemekre vonatkozó hatályos szabályozás átfogó vizsgálatán túl a mű az Szja és az Áfa vonatkozásában nemzetközi kitekintésben az összehasonlítás módszerével elemzi az igazságosság és a hatékonyság elveinek érvényesülése érdekében ajánlható lehetséges megoldásokat is.

A kötetet eredményesen forgathatják tankönyvként a pénzügyi jogi összefüggéseket megérteni és elsajátítani kívánó hallgatók, továbbá az kézikönyvként használható a gyakorlati szakemberek, valamint a tudomány képviselői számára tekintettel a magyar gyakorlat részletes áttekintésére és a különböző nemzeti megoldások elemzésére.

Forrás: a mű Bevezetője és vonatkozó részei

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/8013


Az adóztatás igazságossága

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT