Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Ismét régi pompájában tündököl gyűjteményünk értékes kötete

Werbőczi István 1698-ban kiadott „Decretum Latino-Hungaricum. Sive Tripartitum opus juris consuetudinarii... Regni Hungariae et Transilvaniae, ac Partium Eidem Subjectarum... Az az, Magyar és Erdély Országnak három részre osztott törvény könyve” (Kolosváratt, 1698. M. Tótfalusi Kis Miklós) című kötetének nyomtatott dokumentumai a magyar, és az erdélyi jogélet alapjait jelentő fejedelemségkori törvénygyűjteményeket tartalmazzk, úgy mint Werbőczi Hármaskönyvének latin-magyar szövegét, az ún. "Approbátákat", vagyis az 1540 és 1653 között tartott erdélyi országgyűlések végzéseinek válogatott, kivonatolt és tárgyuk szerint rendezett gyűjteményét, amely I. Rákóczy György kezdeményezésére, II. Rákóczy György fejedelemsége idején készült el, illetve a "Compilatae constitutionest", mely az "Approbáták" kiadása után, 1654-től 1669-ig keletkezett törvények gyűjteménye.

Werbőczi Tripartitum címlap

A kötet címlapja (© Perjési Vera)

A példányt különösen érdekessé teszi a végére illesztett 72 oldalnyi, magyar nyelvű kézirat, mely vasgallusz tintával írott merített lapra íródott és az alábbi részekből áll:

  • „Tábla, Mellybenn a Kolozsvári Szék Szinén forgando törvényeknek ki szolgáltatásának módgya meg iratik” (ez a kolozsvári peres joggyakorlatot foglalja össze), valamint
  • Értekezések az örökösödésről és a családjogról, városi joggyakorlat, a város elöljáróinak választásáról szóló rendelet.

Emellett más kezével írva még két dokumentum szerepel a kötet kéziratos részében:

  • A százfős tanácsra vonatkozó, 1597-ben megfogalmazott és 1683-ban magyarra fordított törvények,
  • a városi bírák és assessorok – 1666. IV. 4-én Kolozsvárott tartott megyegyűlésen tett – esküjének szövege.

Werbőczi Tripartitum kézírásos oldal

A kötet kézírásos oldalai (© Perjési Vera)

A könyvtár 2019-ben egy árverésen jutott hozzá a kötethez, mely igen rossz állapotban volt – a 20,5x16x7,5 cm-es egészbőr kötésű, négy bordára fűzött könyv bőrkötésének táblái és gerince gazdagon, vaknyomással díszített, de a bőr anyaga kiszáradt, kissé kopott, foltosan erősen szennyezett, hiányos volt. Nedvesség hatására penészedés okozta károk látszottak a könyvgerinc, valamint mindkét tábla felől. A könyvtesten belül poros, piszkos, de egész jó megtartású volt a papír, ám azon több helyütt vízfoltok éktelenkedtek. A fűzött előzékek, az első- és utolsó ívek penésztől gyengültek, szúrágottak, a táblák anyaga szintén fertőzött, penészes volt. A kötet végén található kéziratos lapok pedig már jelentősen szennyezettek, foltosak és szúrágottak voltak. Mindezek alapján mindjárt a beszerzést követően restaurálásra kellett küldenünk a művet, ahol 120 munkaóra alatt újították meg a szakemberek.

Werbőczi Tripartitum kötés

A kötet bőr kötése (© Perjési Vera)

A restaurátor először szétszedés nélkül, teljes száraz tisztítást végzett a könyv oldalain, majd az első- és utolsó előzékeket és íveket emelte le a fűzésről, ezeket az oldalakat preventolos alkohollal fertőtlenítette, mosással tisztította és savtalanította kalcium-hidroxiddal. A tisztított lapokat javította, a szúlyukakat papírpéppel kiegészítette. A szétszedett részeket visszafűzte az eredeti bindekre. Az eredeti fertőtlenített, illetve új deklitáblákkal látta el. A gerincet, és a borítóbőrt tisztította, fertőtlenítette, a régi enyvezést eltávolította, konzerváló anyaggal ellátta. Új félbőrt húzott a gerincre és a sarkok, beütések hiányai alá. A tisztított és konzervált eredeti bőrt visszaragasztotta a kötetre Glutofixszel. Végül az eredeti mintájára natúr bőr kötőket kapott a kötet, és egy karton védőtok is készült hozzá.

Werbőczi Tripartitum nyomtatott

A kötet nyomtatott oldalai (© Perjési Vera)

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT