Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Jany János: Jogi kultúrák Ázsiában. Kultúrtörténet, jogtudomány, mindennapok

A Pázmány Nemzetközi Tanulmányok sorozat 5. köteteként jelent meg a Typotex Kiadó gondozásában az Ázsia országainak jogi kultúráját bemutató kötet. A mű célja, hogy megismerjük a földrész népeinek szokásait és gondolkodását társadalmi együttélésről, családról és politikai rendszerről. A mű szerzője Jany János Kelet-kutató és jogtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi- és Politikatudományi Intézetének vezetője. Kutatási területe az ázsiai jogrendszerek történeti és összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel a közel-keleti hagyományokra, valamint az iszlám jog- és politikaelméletre.

A könyv jogi kultúrák szerint tárgyalja az egyes népek szokásait, s ehhez a jogtudomány mellett a történettudomány, a jogfilozófia és az antropológia módszereit és eredményeit is felhasználja, hogy minél teljesebb kép táruljon a szemünk elé. A domináns jogi kultúrkörök, így a közel-keleti, az iszlám, az indiai és a kínai jogi kultúrkör meghatározása után az egyes szokásjogi kultúrák bemutatása következik. Az egyes fejezetek hasonló szerkezetet követnek: bemutatják a jog kialakulásának történeti körülményeit, a jogi gondolkodás alapjait, az ezeken alapuló jogforrási rendszert. Ezt követi a főbb jogintézmények bemutatása, továbbá a fontosabb államelméleti és államszervezeti megoldások ismertetése. A szerző mindeközben kitér a szélesebb összefüggésekre is, legyenek azok történeti, vallási vagy művészeti jellegűek. Minden fejezet a hagyományos jogrendszerek modern korban betöltött szerepéről szóló alfejezettel zárul.

A kötet végén az egyes jogi kultúrkörökhöz kapcsolódóan név- és fogalomtár, valamint irodalomjegyzék segíti az érdeklődő olvasók tájékozódását.

A szerző a mű bevezetőjében hangsúlyozza, hogy „… az ázsiai országok globális jelentősége évről évre növekszik. E sikereket ugyan általában gazdasági oldalról szokás megközelíteni, melyet konfliktusok esetén a politikai dimenzió is kiegészít, de az így nyert kép nemhogy nem teljes, hanem kifejezetten torz, mert nincs magyarázó ereje. A növekedés okai ugyanis nem csupán gazdaságiak, hanem társadalmilag is meghatározottak, mivel tovább élnek azok a hagyományos struktúrák, melyek évezredek óta a nagyhatalmak között tartják Kínát, a világ vezető gazdasági erejévé emelték Japánt, vagy hatalmas kulturális befolyást biztosítanak Indiának.”

A világ jogi kultúráiról és a jogrendszerekről számos további magyar és idegen nyelvű szakirodalom érhető el a könyvtárban.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/399/2

Jogi kultúrák Ázsiában

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT