Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Könyvtárszakmai megállapodás az Országgyűlés Hivatala és a Kúria között

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2019 márciusában dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója és dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az Országgyűlési Könyvtár és a Kúria könyvtárszakmai együttműködésének elmélyítését célzó megállapodást írt alá.

Az Országgyűlési Könyvtár mint országos hatáskörű jogi szakkönyvtár eddig is kiváló kapcsolatokat ápolt a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárával, nem csak a két intézmény hasonló profilja, hanem szakmai elveik és a fejlesztési irányokról vallott felfogásuk egyezése révén is. Az országos jogi könyvtári rendszer működtetését érintő kérdésekben is azonos az álláspontjuk: azt vallják, hogy hagyományos könyvtári értékek megőrzése mellett kell alkalmazkodniuk az információtechnológia időszerű kihívásaihoz.

A megállapodástól a felek elsősorban azt várják, hogy segítségével az Országgyűlési Könyvtár és a Kúria szakkönyvtára a gyorsan változó könyvtári környezetben is rugalmas és naprakész válaszokat tud adni a szakmai kihívásokra, mind hatékonyabban szolgálva ezáltal az átalakuló felhasználói igényeket. A tudományos kutatás támogatása terén megvalósuló együttműködéssel mindkét intézmény nyer, hiszen a szakterületi, gyűjtőköri és célcsoporti hasonlóságok lehetővé teszik a könyvtári erőforrások korábbinál hatékonyabb megosztását. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az együttműködés eredményeképp a könyvtárak, a tudományos szféra és az igazságszolgáltatás között létrejövő szorosabb szakmai kapcsolat egyaránt emeli a bíróságok és a könyvtárak szakmai presztízsét.

Reményeink szerint intézményünk szolgáltatásai a megállapodás által a korábbinál célzottabban érhetik el az igazságszolgáltatásban dolgozókat és a munkájukban őket segítő intézményeket, ily módon is növelve a könyvtár jogtörténeti értékeinek, magyar és idegen nyelvű kurrens dokumentumainak láthatóságát e kiemelten fontos szakmai csoport körében.

Markója Szilárd és Gerencsér Judit

Markója Szilárd az Országgyűlési Könyvtár és Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT