Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Luther Biblia a könyvtár állományában

500 éve, 1517. október 31-én Luther Márton (Martin Luther) kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát.

Wartburg várában, kényszerű fogsága idején kezdett bele az eredeti görög és héber nyelvű szöveget felhasználva az Újszövetség fordításába. Az általa készített protestáns Biblia nemcsak a Biblia-fordítás történetének, vagy a teológiának, hanem a német irodalomnak, a német nyelvfejlődésnek is kiemelkedő eseménye volt, a német irodalmi nyelv kialakulására is hatott. Az Újszövetség fordítása 1522-ben, a fametszetekkel díszített teljes Biblia 1534-ben jelent meg először nyomtatásban. A lutheri Biblia népszerűségével egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának következtében gyorsan elterjedt, és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is.

Luther Biblia lapja

A Luther-féle Biblia egy lapja

Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében is fellehető egy példány Luther Márton Bibliájából. Ghyczy Ignác gyűjteményéből származik a díszes bőrkötésű kapcsos könyv, melynek címe Biblia, das ist, die gantze Heilige Schrifft. Wittenbergben jelent meg 1569-ben, Hans Lufft nyomdájában.A 282 levélből álló mű számtalan, bibliai jeleneteket megelevenítő fametszetet tartalmaz.

Luther Biblia fametszet

A Luther-féle Biblia egyik fametszete

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT