Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Mit kérdeznek az olvasók? – Szaktájékoztatás az EU Letéti Gyűjteményben

Az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásai között mindig is kiemelt szerepet kapott a szaktájékoztatási tevékenység. Az OGYK-ban immár 20 éve működik az Európai Unió Letéti Gyűjtemény, a könyvtár munkatársai így már évtizedek óta felkészülten várják az Unió tárgykörében érkező olvasói kérdéseket személyesen, telefonon és e-mailben egyaránt. A szaktájékoztatói munka azonban komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, hiszen az információtechnológia gyors fejlődésével párhuzamosan megváltoztak az olvasói igények is. Az uniós intézmények nyomtatott kiadványait felváltották az elektronikus dokumentumok, illetve mind több ingyenes adatbázist érünk el, amely jelentősen megkönnyíti a kutatást és a tájékoztatást.

EU Letéti Gyűjtemény
A könyvtár EU Letéti Gyűjteménye

Kezdetben, Magyarország uniós csatlakozása előtt a kérdések zöme az előcsatlakozásra és a közösségi jogra vonatkozott. A jogharmonizáció és a közösségi joggal foglalkozó tanulmányok, cikkek és könyvek nagy számban jelentek meg 2004 körül. A kutatók, az oktatók és a hallgatók elsősorban az Európai Unió Hivatalos Lap számait keresték, mert publikációjukhoz nélkülözhetetlen volt a pontos hivatkozás. Hasonlóan nagy érdeklődésre tartott számot a Luxembourgi Európai Unió Bíróság ítéleteit tartalmazó Határozatok Tára is. 2013-ban fontos mérföldkőhöz érkeztünk az unió tájékoztatás terén, amikor megszületett ’A Tanács 216/2013/EU rendelete (2013. március 7.) az Európai Unió Hivatalos Lap elektronikus közzétételéről’. Ettől kezdve az elektronikus változatra is szakszerűen hivatkozhatnak a kutatók. A közösségi jog mellett az olvasók részéről manapság egyre nagyobb érdeklődés irányul az egyes szakpolitikák felé, ezeken belül pedig különösen nagy népszerűségnek örvend a környezetvédelem, a klímapolitika területe. Az integrációs politika is folyamatos figyelmet kapott a közép-kelet-európai, majd a délkelet-európai országok csatlakozása miatt, és persze még nem zárultak le a nyugat-balkáni országok csatlakozási tárgyalásai sem, így ez a téma is erősen foglalkoztatja a kutatókat. A 2010-es évek közepétől a menekültpolitika is az érdeklődés középpontjában került. Mindezen témák kutatásához elsősorban az Országgyűlési Könyvtár katalógusát, az előfizetéses és ingyenes adatbázisokat ajánljuk kutatóink figyelmébe a forrásanyagok gyűjtéséhez. Az online világ hozzájárult a szabadon hozzáférhető, teljes szövegű dokumentumok könnyebb eléréséhez. Az Országgyűlési Könyvtár honlapján található EU-val foglalkozó szekcióban számos adatbázist és weboldalt gyűjtöttünk össze olvasóink számára. Könyvtárunknak mindemellett lehetősége van minden évben a gyűjtőköreinek megfelelő kurrens külföldi szakkönyvek beszerzésére, így az EU-val kapcsolatos friss szakirodalom is folyamatosan bővül. A szakkönyveket megtalálják a könyvtár katalógusában, valamint szabadpolcon a Nagy olvasóteremben.

A járványhelyzet idején is számos, kutatói szempontból is hasznos tartalommal – hírekkel, háttér-információkkal, segédletekkel – várjuk önöket honlapunkon, valamint Facebook és Instagram oldalunkon egyaránt.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT