Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon...

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogászi hivatásgyakorlók történetét mutatja be 1869 és 1937 között.

A szerző a jogászi hivatásokat nem intézménytörténeti szempontból, nem a jogszabályok ismertetésén, hanem a modernizációhoz, a jogállamisághoz fűződő kapcsolatukon keresztül mutatja be. A mű a nemzetközi professzó-kutatások eredményeire támaszkodva a hazai jogászság, az ügyvédek, a bírák és az ügyészek modernizációban, a polgárosodás folyamatában vállalt szerepét ismerteti.

A kutatás gerincét egyfelől a Magyar Országos Levéltárban megtalálható igazságügyi levéltári és bírósági források, másfelől a Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlési jegyzőkönyveinek feldolgozása jelentette. Az áttekintés kezdőpontja a független igazságszolgáltatás létrejötte, azaz a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény bevezetése, amely „a hazai alkotmányosság történetében, illetve valamennyi jogászi hivatás számára is meghatározó jelentőségű dátum.” Az igazságszolgáltatás modernizálásának folyamatában fontos lépcsőfokot jelentett a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában alkotott 1868. évi LIV. törvénycikk is, amely átalakította a hazai felsőbíráskodás szervezetét. A kutatás befejező dátuma az 1937-es év, amikor hatályba lépett az 1937. évi IV. törvénycikk az ügyvédi rendtartás tárgyában. A kötet két részből áll: az első rész tartalmazza az elméleti hátteret, amely az elemzés alapját képezi, a második részben pedig a szerző kronologikus rendben dolgozta fel a hivatásrendek történetét. Először a modern jogászi hivatások formálódásának, kialakulásának hőskorát, azaz az 1869 és 1900 közötti időszakot tekinti át a mű, majd a hivatásbeli problémák megjelenésének szakasza következik 1900 és 1920 között, melyre a bírói kar kettészakadása, az ügyvédi hivatás homogenizálódása jellemző. Végül az 1920 és 1937 közé eső – a szerző szavaival élve – hanyatló időszak vizsgálata következik.

A kötet átfogó képet ad a három klasszikus jogászi hivatásról, melyek számára valamennyi hivatás közül talán a leginkább nyílt lehetőség arra, hogy részt vegyenek a modern állam és a demokrácia kiépítésében és alakításában.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/7396 (Nagy olvasóterem)

navratil

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT