Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Novemberi könyvújdonságaink

Havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkban a könyvtár állományába frissen bekerült kötetek közül mutatunk be néhányat. Az alábbiakban olvashatja novemberi gyűjtésünket. Ha szeretne bővebben tájékozódni az egyes kötetek adatairól és elérhetőségéről, csak kattintson a borítóképre.


Török-magyar kapcsolatok

Török-magyar kapcsolatok az Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében. Isztambul, Török Nemzeti Levéltár, 2016. XXII, 534 p.

A szép kiállítású és tartalmas kötet a szigetvári hadjárat 450. évfordulója alkalmából jelent meg. A Magyar és a Török Nemzeti Levéltár közös kiadványa a török és a magyar nemzet közötti történelmi kapcsolódásokat mutatja be az Oszmán Birodalom korától napjainkig. A két ország levéltáraiban található, számtalan értékes dokumentum átvizsgálásával készült ez a könyv, hiszen a magyar és török nép diplomáciai, gazdasági és társadalmi kapcsolatait kívánja illusztrálni a levéltári forrásokon keresztül. A kötetben mindkét levéltár iratanyagából a tartalmuknál és forrástípusuknál fogva érdekesnek ítélt dokumentumok kaptak helyet. Az időrendben közölt iratokban a középkori ellenségeskedéstől a törököknél menedékre lelt magyar emigránsok sorsáig sok mindenről olvashatunk. A kiadvány végén a huszadik század elejének török-magyar diplomáciai kapcsolatait tanulmányozhatjuk. A kötet szerkesztői a kétoldalú kapcsolatok bemutatása kapcsán a levéltári anyagok fontosságára, gazdagságára és sokszínűségére is fel kívánják hívni a figyelmet. A könyvben található 112 török és 50 magyar dokumentum 162 témát ölel fel, mindegyik két nyelven szerepel, formailag jól áttekinthető, kéthasábos megjelenítésben. A nagyalakú kötetet szép iratfotók és színes képmellékletek teszik még esztétikusabbá, a lábjegyzetek az egyes források jobb megértését szolgálják, a kötet végi névmutató pedig a visszakereshetőséget segíti.


Jimmy Carter

Jimmy Carter: Teljes élet. Visszatekintés 90 évesen. Budapest, Partvonal, 2017. 318 p.

“Életem személyesebb és a nyilvánosság számára eddig rejtve maradt eseményei közül néhányról e lapokon írok először.”
Jimmy Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam demokrata párti kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke. Az ő közvetítésével született meg az 1979-es egyiptomi-izraeli békekötéshez elvezető Camp David-i megállapodás. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1978. január 6-án visszakerülhettek Magyarországra. Az első elnök, aki kórházban született, valamint az első elnök, akit becenevén iktattak be hivatalába. Az elnök, aki mély vallásossága mellett elkötelezett támogatója volt az állam és az egyház teljes szétválasztásának. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogok kérdésével és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát vissza tudja szerezni a vietnami „nemzeti sokk” után. Visszavonulása után, 1982-ben a gyógyítás, a demokrácia és több más nemes ügy előmozdítására központot hozott létre Atlantában. Azóta is aktív politikai és emberbarát tevékenységet fejt ki világszerte. Önéletrajzában őszintén és részletesen ír gyermekkoráról, vidéki gyökereiről éppúgy, mint a politikai küzdelmekről és a családi kapcsolatairól. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.


Az Országház díszítőfestészete

Kapitány-Horváth Zsuzsa: Az Országház díszítőfestészete. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 87 p.

Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által kiadott Országházi séták művészeti ismeretterjesztő sorozatban eddig az Országházi kalauz, Az Országház építéstörténete, Az Országház falfestményei és Az Országgyűlési Könyvtár című kötet jelent meg. A sorozatban most napvilágot látott az a kötet, mely az eddig kevéssé tárgyalt díszítőfestészetet mutatja be. A XIX. század végi Budapesten épp virágkorát élő szakma egyik büszkesége az Országház díszlépcsőházában és legfőképpen folyosóin végigfutó pazar falfestés, amely változatos, sziporkázóan részlet-gazdag és szemet gyönyörködtető. Az Országház díszítőfestészete című mű felsorakoztatja a munkát végző díszítőfestőket, akik közül a leghíresebb Scholtz Róbert, kinek keze nyomát a Mátyás-templomban, és az Operaházban is fellelhetjük. A szerző ír az alkalmazott technikáról, a munkavégzés folyamatáról, a felfestett motívumokról, majd gazdag képanyaggal részletesen ismerteti a különféle helyszínek (lépcsőházak, díszlépcsőház, kupolacsarnok, főrendiház és képviselőházi részek, delegációs folyosó, miniszteri folyosó és lépcsőházak) különleges mintázatát, a falakat behálózó indakacskaringók, kandeláberek, gyümölcsök, virágok, groteszkek fantasztikus birodalmát. A festett kazettás faburkolatok és a folyamatos restaurálási munkálatok bemutatásával zárul a kötet. Az Országház különlegesen erős építészeti hatásának titka az aprólékosan kidolgozott részletek tökéletes összecsengésében rejlik, ennek létrehozója – mint e kötetből is kiderül –, Steindl Imre építész volt. E könyv által azt is megtapasztalhatjuk, hogy az Országház összképében a díszítőfestés legalább olyan jelentős szerepet tölt be, mint az építészeti, a szobrászati vagy az iparművészeti kivitelezés.


Demokrácia, jogállam, közigazgatás

Demokrácia, jogállam, közigazgatás. Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70. születésnapjára. Pécs, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, 2017. 399 p.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, illetve a Közigazgatási Jogi Tanszék, továbbá a pályatársak, oktatótársak, volt tanítványok, tisztelők, barátok nevében köszöntik a kötet szerzői a hetven éves Csefkó Ferencet születésnapja alkalmából. Csefkó Ferenc 1976-ban kezdte meg egyetemi pályafutását a Pécsi (akkor Jannus Pannonius) Tudományegyetem Államjogi Tanszékén, majd 1997-től adjunktusként a Közigazgatási Jogi Tanszéken tevékenykedett, 2009-től pedig címzetes egyetemi docensként vett részt a Közigazgatási Jogi Tanszék oktatási és kutatási tevékenységében. Főbb kutatási területei az önkormányzati rendszer, a területfejlesztés, a helyi társadalom, a társadalmi-civil szervezetek, valamint a közigazgatás szervezeti, működési keretei. Publikációinak száma mára megközelíti a háromszázat, közel ötven könyv esetében szerepel társszerzőként, szerkesztőként, sok százra tehető szakértői tanulmány, s legalább ugyanennyi jelentősebb törvény előkészítésében való közreműködés, hazai és nemzetközi projektek száma fémjelzi tudományos, szakmai munkásságát. Oktatási és kutatási tevékenységében az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúlyra törekedett, publikációit a tudományos alaposság és a letisztult gondolatmenetek jellemzik. Tudományos és közösségszervező munkásságát több alkalommal elismerték, így többek között elnyerte a Comitatus folyóirat nívódíját (1998), a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét (1998), Baranya Megye Felsőoktatási Díját (2002) és a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét (2007). Csefkó Ferenc munkáját mindenkor a szakmaiság vezérelte, s hit az államrendszer demokratikus működésében. „Az embernek sokféle érték között kell folyamatosan választania. Én a tisztességet, a mások tiszteletét, sikereinek elismerését, az egymásért való párkapcsolatokat, s a barátságot tekintem vezérlő elvnek.” – nyilatkozta egy interjúban.


Europe in Crisis

Berend T. Iván: Europe in Crisis – Bolt from the Blue?. New York, Routledge, 2013. 169 p.

Berend T. Iván történész, egyetemi tanár a magyar és közép-európai gazdaságtörténet neves kutatója művében az európai gazdasági válsággal foglalkozik. A mű alapjában véve egy négyéves periódusban, 2008 és 2012 között mutatja be a „Nagy Európai Recesszióként” emlegetett gazdasági válság gazdasági- és szociális hatásait és következményeit. A szemléltetés hatásosabb prezentálásért három országot emel ki – Izlandot, Görögországot és Írországot –, ahol meggondolatlan lépéseknek, pl. növekvő közkiadásoknak, háztartási adósságoknak köszönhetően gazdasági válság állt elő. A szerző uniós megoldási terveket, metódusokat részletez, melyek ezt a krízishelyzetet orvosolni tudják. A kötet fő gazdasági mutatókat tartalmazó táblázatokat tartalmaz, ezen kívül tárgyszó indexet találunk a kötet végén, mely segít a keresésben. A könyv leginkább a gazdasági, a politikatudományi és a nemzetközi pénzügyi témákra orientálódó egyetemi hallgatók és kutatók érdeklődésére tarthat számot.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT