Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Szabadon elérhető, teljes szövegű uniós dokumentumok online – 1. rész

Könyvtárunk zárvatartása nem akadályozza meg Olvasóinkat abban, hogy továbbra is folytassák kutatómunkájukat. Ebben a tájékoztató segédletben az Európai Unió intézményeinek kiadványai és hivatalos dokumentumai elérésében kívánunk segítséget nyújtani.

Az Európai Unió a 2000-es évek elejétől nagy hangsúlyt fektetett a transzparenciára. Az uniós intézmények dokumentumainak ingyenes, szabad hozzáférését a 1049/2001/EK rendelet szabályozza. (Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete [2001. május 30.] az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről.)

Ennek a rendeletnek köszönhetően hozta létre az Európai Bizottság 2008-ban az uniós intézmények kiadványait tartalmazó EUBookshop adatbázist, amely 1952-től napjainkig megjelent dokumentumokat tartalmaz, és folyamatosan bővül a kurrens kiadványokkal. Az interneten szabadon hozzáférhető adatbázisban teljes szöveggel, a 24 hivatalos nyelven találunk dokumentumokat (emellett még 29 nyelven). A kiadványok típusa nagyon színes monográfiák, tanulmánykötetek, pár oldalas ismeretterjesztő kiadványok, térképek, képeslapok, plakátok, hivatalos lapok és időszaki kiadványok egyaránt találhatók benne. A weblapon előzetes regisztráció után nyomtatott kiadványok rendelésére van lehetőség, melyek között vannak ingyenesen rendelhetők is. Figyelmükbe ajánljuk könyvtárunk katalógusát is, ahol megjelennek az EUBookshop adatbázisban szereplő uniós online kiadványok: a bibliográfiai rekordban található link vezet a teljes szövegű dokumentumhoz.

Elsősorban a jog- és politológus hallgatóknak, oktatóknak, és az uniós jog iránt érdeklődő szakembereknek figyelmébe ajánljuk az EUR-Lex adatbázist. Az EUR-Lex az uniós joghoz online hozzáférést biztosító portál, amely az EU 24 hivatalos nyelvén áll a kutatók rendelkezésére. Az oldalt az Európai Unió Kiadóhivatala gondozza, és naponta frissíti. Az adatbázisban számos dokumentumtípus szerepel, úgymint az Unió elsődleges- és másodlagos jogforrásai (rendeletek, határozatok, irányelvek, ajánlások, szerződések), jogszabály-előkészítő dokumentumok, nemzetközi megállapodások, jogesetek, EFTA dokumentumok, tagállami átültető intézkedések, jogalkotási eljárások, egységes szerkezetbe foglalt szövegek és uniós jogszabályok összefoglalói. Fontos információ, hogy a 216/2013/EU rendelet alapján ’Az Európai Unió Hivatalos Lapja’ elektronikus változatára 2013. július 1-től hivatalosan is lehet hivatkozni. Szinté figyelmükbe szeretnénk ajánlani az Eur-Lex adatbázis használatához online oktatóanyagokat és e-tanulási modulokat.

EU virágok

További segítséget jelenthet olvasóinknak a CURIA adatbázis. Az adatbázisban az Európai Unió Bírósága jogeseteit érhetik el 1953-tól napjainkig az Unió 24 hivatalos nyelvén. Amíg folyamatban vannak az ügyek, addig a felek nemzeti nyelve mellett angol, német és francia nyelvű fordítások készülnek. A CURIA adatbázis mellett az Eur-Lex-en is kereshetőek az ítéletek. Mindkét adatbázis ingyenes, és teljes szöveggel teszik elérhetővé az ítéleteket.

Érdemes felkeresni a JURE oldalt is. A JURE ítélkezési gyakorlatok gyűjteménye (határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben). A szerződő államok nemzeti bíróságai és az Európai Unió Bírósága által a Brüsszeli és a Luganói Egyezmények, valamint a 44/2001/EK rendelet alapján hozott határozatokat tartalmazza.

A következő oldalt a nagyközönségnek ajánljuk, mivel az az EU jogszabályainak, szakpolitikáinak és intézkedéseinek fő szempontjait közérthetően és tömören ismertetik. Az összefoglalókat az Európai Unió szakpolitikai tevékenységeinek megfelelően 32 témakörbe rendezték. Az EU jogszabályainak összefoglalása a https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html oldalon található.

Az Európai igazságügyi portál még fejlesztés alatt áll, így egyelőre csak béta verzióban érhető el, de számos hasznos információt kapnak az igazságügyben dolgozó vagy az igazságüggyel foglalkozó szakemberek. A portál azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse az igazságügyi rendszerekkel kapcsolatos információkérést és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.

Utolsóként szeretnénk megemlíteni, és olvasóink figyelmébe ajánlani ebben a témacsoportban az Európai Parlament 1994-től működő jogalkotási figyelő adatbázisát, az OEIL-t (Legislative Observatory of the European Parliament). Az OEIL lehetővé teszi a felhasználók számára a döntéshozatal nyomon követését, a jogszabályok és a hozzá tartozó törvényelőkészítő munka figyelését.

Felhívjuk figyelmüket az Országgyűlési Könyvtárhonlapján található Online EU-információk oldalra, ahol az Online szakirodalmi útmutatóban további olyan teljes szövegű szabadon hozzáférhető uniós adatbázisokat, oldalakat találnak, amelyek megkönnyítik a kutatómunkát, a tájékozódást. Ugyanitt érhető el az a szakbibliográfia, amelyet havonta állítunk össze szakpolitikai bontásban a beérkező uniós könyvekből, a szakfolyóiratok cikkeiből és a tanulmánykötetek tanulmányaiból.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT