Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Szeptember 30-án ünnepeltük Szent Jeromost, a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjét

Sophronius Eusebius Hieronymus, korának egyik legnagyobb tudósa, a dalmáciai Stridon városában született 347 körül, és Betlehemben halt meg,419. vagy 420. szeptember 30-án. Önmagát így jellemezte: ,,filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője''.

Szent Jeromos fordította le eredeti nyelvből a Szentírás majd minden könyvét, mellyel kivívta kortársai bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírás-szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához, amely rendkívüli lelki gazdagságról és hatalmas régészeti tudásról tanúskodik. Róma és Konstantinápoly könyvtárában is dolgozott, de a tudósnak segítségére volt saját nagy könyvtára és sok följegyzése is, melyeket a korábbi évek utazásai során gyűjtött.

Muzeális Gyűjteményünkben a Szent Jeromos-féle Biblia Velencében 1776-ban kiadott köteteit őrizzük, mely Ghyczy Ignác hagyatékával, 1872-ben lett az akkor néhány éve megalakult Képviselőházi Könyvtáré. A mű hét kötetes, aranyozott gerincű bőrkötésben, piros lapszélekkel jelent meg. A tenyérben, zsebben is elférő méret hozzásegítette az olvasót a mindennapos bibliaolvasáshoz.

Szent Jeromos Bibliája

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT